Burhan ne demek? Burhan anlamı nedir? Burhan getirmek nedir?

Kesin delil, kanıt, ispat, apaçık ve en kuvvetli kanıt. “Öyleyse artık, kim ki, hakkında hiçbir burhana sahip olmadığı hâlde Allah’la beraber başka bir tanrıya yakarırsa bunun hesabını Rabbinin katında mutlaka verecektir; (ve) şüphesiz, hakkı inkâr etmiş olanlar asla kurtuluşa, esenliğe erişemeyeceklerdir!” (Kur’anı Kerim 23/117)  Peygamberlerin, peygamberlik iddiasını ispat için, şüpheleri ortadan kaldıracak açıklıkta ve itirazlara yer vermeyecek kesinlikte Allah’ın izniyle gösterdikleri olağanüstü deliller, mucizeler. “(Ve şimdi) elini koynuna sok; lekesiz olarak bembeyaz (ışıl ışıl) çıksın! Ve bütün korkulardan sıyrılmış olarak (artık) kolunu kanadını indir! Bu iki şey, senin, Rabbin tarafından Firavun ve onun seçkinler çevresine (gönderilen bir elçi) olduğunu gösteren burhanlardır…” (Kur’anı Kerim 28/32)  Kur’anı Kerim “Ey insanlar! Rabb’inizden size burhan geldi ve size aydınlatıcı bir nur gönderdi.” (Kur’an Kerim 4/174)