Cağ Kebabı Nasıl Yapılır? Cağ kebabı tarifi!

Yöresel Yemekler ve Lezzetler

İçindekiler (200 kişilik) :

  • 55 kg. kuzu eti (2 bütün kuzu)
  • 200 gr. inceltilmiş kaya tuzu
  • 150 gr. karabiber
  • 3 kg. soğan

Yemeği Hazırlayan : Tayyar Özdemir

Hazırlanışı:

Kemikleri alınmış bütün kuzu etleri boydan iki parçaya ayrıl-mış şekilde doğrama tezgahı üzerine konulur. Etler cağa dü-zülecek şekilde kesilerek dövme işlemiyle düzleştirilir. Düz-leştirilen bu etler tezgah üzerine serilerek tuzlama işlemine hazır hale getirilir. Daha sonra ince uzun doğranmış olan so-ğanlar bir kaşık tuz yardımıyla bir leğende iyice yoğrulur. Yoğ-rulan soğanlar, tuz ve karabiber etlerin üzerine dökülerek et-ler bir saat kadar terbiye edilir. Terbiye işlemi bittikten sonra tuzlanmış olan etler cağa dizilir. Cağ ateşin karşısında yatay bir şekilde sürekli çevrilerek pişirilir. Küçük cağlar etin pişen kısımlarına geçirilerek bıçak yardımıyla kesilir ve servis edilir.

Ingredients (200 servings) :

  • 55 kg lamb meat (2 whole lambs)
  • 200 g fine ground rock salt
  • 150 g black pepper
  • 3 kg onion

Meal Prepared by : Tayyar Ozdemir Preparation:

Boneless lamb meats cut into two pieces longitudinally are placed on the chopping bench. Meats are cut so that they will be put on a spit and then they are flattened by pounding. Flattened meat are laid on the bench and prepared for salting process. Then, thin and long chopped onions are kneaded in a basin with the help of a tablespoon of salt. Kneaded on-ions, salt, and black pepper are sprinkled on the meat and the meat is marinated for about an hour. After finishing the process of marination, salted meats are lined on the spit. The spit is cooked in front of the fire in a horizontal position and by constantly turning. Small spits are dented in the cooked parts of the meat and cooked meat is cut with the help of a knife and served.