Can ne demek? Can anlamı nedir?

Gönül, yürek.  Ruh.  İnsanlar ve hayvanlarda hayatı devam ettiren ve ölümle vücuttan ayrılan unsur, öz. “İşbu söze Hak tanuktur/Bu can gövdeye konuktur/Bir gün ola çıka gide/Kafesten ku ş uçmuş gibi” (Y. Emre)  İnsanın varlığı, kendisi, zatı, nefis. “Her can ölümü tadacaktır, sonra dönüşünüz de Allah’a olacaktır.” (Kur’anı Kerim 29/57)  Mevlevilik ve Bektaşilik’te, tarikata kabul edilmek isteğiyle gelen yeni derviş. “Can olanı can bilür/İnsanı insan bilür/Her sırrı Sultan bilür/La ilahe illallah”.” (Kaygusuz Abdal)  Dost, arkadaş.