camiler ramazan oruç kaza namaz

Caner Taslaman’ın aforizmaları neler? Caner Taslaman’ın felsefi sözleri neler?

Yanlış cevapların şaşkın takipçisi olmaktansa doğru soruları ısrarla soran ol.

Ey dünyaya meydan okuyan adam! Kendini okuyabildin mi?

Erdemsiz ülkelerde, basit insanların sözleri derin algılanır, küçük insanların etkileri büyük olur.

Neyi bilip bilmediğinin bilgisiyle bilgi merdivenlerini tırman.

Ters yöne hızlı koşanlar hedeften en ırak olacaklardır.

Çağımızın en büyük hastalıklarından birisi yüzeysel olanın sofistike zannedilmesidir.

Şeytanın en değerli askeri değerlere sahip olmayan alimdir.

Batılın düzeltilmesi en zor olanı hakla karışmış olanıdır.

Dilin nasıl kullanılması gerektiğini dikte etmek, kitleler üzerindeki en önemli hegemonya araçlarından biridir.

Kelimeler çekiç gibidir, inşa etmekte de yıkmakta da kullanılabilir.

Hangi görüşün doğru olması halinde gözlediğimiz durum daha beklenirse, mevcut alternatifler içerisinden doğru olması en muhtemel görüşün o olduğunu söyleyebiliriz.

İnsanları sürüleştirmeye çalışanların sloganıdır: “Aklını kullanma!”

“Dostun” kılıcı düşmanınkinden daha keskin, açacağı yara daha derindir.

Bir şeyi isimlendirmenin o şeyi açıklamak olduğu yanılgısına düşenler var!

Şiddeti elden bırakmak istemeyenler, kitlelere savaşlarının meşru olduğunu kabul ettirmek ve onları düşmana karşı mobilize etmek için bazı yerlerde “terörü”, bazı yerlerde de “cihadı” retorik olarak kullanmışlardır.

Şiddetin pazarlanmasında araç olarak kullanılan retoriklerden kendimizi kurtarabilirsek, diyalog ve barış arayışında önümüze çıkan çok büyük bir engelden kurtulmuş oluruz.

“Gerçeği nasıl kavrarım?” yerine “Zihnimdeki kurguyu nasıl doğru çıkartırım?” diye uğraşanlar, ne kadar maharetli ve lafbaz olsalar da sonunda kaybedenlerden olmaya mahkumdurlar.

Güzel olarak kabul edilenler farklılık gösterse de, bir şeylerin “güzel” ve “güzel” olanın değerli ve arzu edilir olduğu konusunda, birbiriyle hiç ilişkide olmayan kabileler bile hemfikirdir.

Basit ruhlar, zengine zenginliğinden dolayı hürmet eder.

En büyük putların çoğu bırakılamayan alışkanlıklardır.

Bilinmediği halde bilindiği sanılanlar, bilinmediği bilinenler ve bunların dışındaki bilinmeyenler var. Bir de bu kadar bilinmeyenlerin içinde bilebildiklerimiz var. Bu kadar acizlik içinde bunları bilebilmemiz bir mucize.

Benlik, varlığı en apaçık olanken tarifi en zor olandır.

Kabının deliğini kapamazsan en gür çağlayanlardan bile su alamazsın.

Sahip olduklarını göremeyenler sahip olmadıklarına vahlanırlar.

Modernitenin en büyük cinayeti gerçeği modaya kurban etmesidir.

Medya eğlendirirken manipüle etmekte ve endoktrinasyona sebep olmakta, eğlenen kişiler ise farkında olmadan değişmeye devam etmekteler.

Ekranların çay içilip çekirdek çıtlatılırken inşa ettiği zihinler, içinde olunan yavanlığı, anlamsızlığı ve yüzeyselliği nasıl fark edecekler?

Gerçek aydın, çağının rüzgarlarının sürüklediği bir yaprak olmak yerine kınamalara aldırmadan kendi çağının yol açtığı karanlıkları aydınlatan kişi olmalıdır.