cami namaz ezan oruç vakit

Caner Taslaman’ın Allah ve insan ile ilgili sözleri neler? Caner Taslaman’ın Allah ve İnsan ile ilgili yorumları neler?

Doğduğumda baş aşağı edildi kum saatim; kavuşmaya kaç kum tanesi kaldı Rabbim?

Allah, yalnızca Allah, kudreti ve ilmi sınırsız Allah: Varlığımın sebebi, hayatımın anlamı, duamın yöneldiği, sahibim, kurtarıcım Allah.

İnsana kendini beğendirme arzusu, kendisini Allah’a beğendirmesi için verilmiştir. Başkaları beğenmez kaygısıyla Allah’tan uzak durmak nasıl bir çelişkidir!

En önemli olan Allah tarafından yaratılan insan için Allah’la ilişkide olmaktan (kul olmaktan) daha önemli bir şey olamaz.

Her şeyini Veren’e her şeyini ver.

Allah’ı olan hiçbir şeyi olmasa da zengindir; Allah’ı olmayan her şeyi olsa da fakirdir.

Her an Allah’ın huzurunda olduğunu bilmenin vereceği saadet, tüm dünyanın mülküne sahip olmanın vereceği saadetten üstün değil midir?

Hayatın bomboş olduğu yanılgısından, her yerin Allah ile dopdolu olduğunu anlayınca kurtuluruz.

Allah’sız yaşamak yüzeysel, sıkıcı, yavan, değersiz, çirkin ve anlamsızdır.

Allah’ım! Zihnimden düşünceni, kulağımdan zikrini, bedenimden istikametini, kalbimden sevgini eksik etme.

Allah’la bağlantısız her şey tüketilir; tüketilen her şey ise sıkıcıdır.

Allah’a düşman olanlar, başkalarını da Allah’ın yokluğuna inandırınca Allah’ı yok edeceklerini sanırlar.

Kalp, Kalbi Veren’e açılması için verilmiştir: “Kalpler, ancak Allah’ın hatırlanmasıyla tatmin olur.” (13Rad Suresi 28)

Allah’ın her hikmeti bilinir olsaydı tevekkül ne olurdu?

Allah’a kulluktan kaçanlar, arzularına kulluktan kaçmamaktalar.

Belaların en belalısına diklenerek diyelim ki: “Biz, Allah’a aitiz ve O’na döneceğiz.” (2Bakara Suresi 156)

Rabbini bilmeyen, nefsine haddini bildiremez.

Allah’ın verdiği ağızla Allah’ı anmaktan utanmak neyin nesidir?

Gözünün gördüklerine bağlanacağına görmeyi bağışlayana bağlan.

Ancak varlığını Allah’a adadığında varlık kazanırsın.

Ancak Allah varsa anlam, doğru, iyi ve güzel vardır; Allah’ı reddeden için bunlar sadece halüsinasyonlardır.

Sorulmaya değer bütün soruların cevabı Allah’tır.

Arzularımız, acılarımız, mutluluklarımız, ümitlerimiz, korkularımız, algılarımız ve sezgilerimizden Allah’a açılan kapılar vardır. Açabilenlere ne mutlu!

Allah’ın ezeli hükümdarlığını bilenler için ümitsizlik yoktur.

Bir işin ancak Allah’a bakan bir yönü varsa bir kıymeti harbiyesi olabilir.

Şöhretperestlikle fani insanların zihnindeki “büyük ünlü” olmaya çalışacağına, Allah’ın ezeli zihnindeki yüzü ak bir kul olmaya çalış.

Bütün dünyanın en beğendiği kişi olmaktansa Allah’ın yüzde bir daha fazla beğendiği kişi olmak çok daha önemlidir.

Dua, Allah’a bilmediğini ifade etmek değil, kendimizin ne olduğunu ortaya koymaktır.

Allah’ın bağışlamasını uman bizler, iş bağışlamaya gelince ne kadar da cimriyiz!

Karanlık çağda olmak televizyondan, arabadan, bilgisayardan mahrum olmak değil, Allah’tan mahrum olmaktır.

Allah’ın varlığı, birçok olgudan sadece biri değildir fakat her şeyi kökeninden değiştirecek bir hakikattir.

İnsanın doğuştan sahip olduğu adalet arzusu, insanın gözünü ahirete, ahiretin var olabilmesi ise insanın gözünü Allah’ın varlığına çevirmektedir”

Ne yaman bir çelişki! İnananlar sanki Allah’a inanmıyormuş gibi umursamazlar, inanmayanlar sanki Allah’a inanıyormuş gibi rahatlar.

Allah’ın bilgisi, Allah’ın irade ettiği hususlarda etkili olduğunda bu, Allah’ın egemenliği ve iradesi için bir sınırlanma olarak görülmüyorsa; Allah’ın iyiliği de Allah’ın irade ettiği hususlarda etkili olduğunda, Allah için bir sınırlanma olarak kabul edilemez.

Mutluluklar Allah’a yürütür, acılar Allah’a koşturur.

Cehaletimizle değil, artan bilgimizle Allah’ın bilgisine ve gücüne tanıklık ederiz.

Allah, insanı, Kendisine ve göndereceği dine muhtaç yaratmıştır; insan fıtratı buna göre tasarlanmıştır.

“Allah her şeyden önemlidir” diyorsan Allah için malından, vaktinden, itibarından, yakınlarından, canından vazgeçebileceğini göster”

Var olmak, Varlığı Hediye Eden’i bilmek muhteşem! Bunun olağanüstülüğü eğer bizi sıçratmıyor, coşturmuyorsa, bu hakikatin yanında her şeyin boş olduğunu anlayamıyorsak gaflet bizi aptallaştırmış demektir.

Allah’ın hikmeti açısından mümkün olan farklı alternatifler arasından hangisini seçmesinin daha uygun olduğunu bilemediğimiz durumlarda, Allah’ın bunlardan hangisini gerçekleştirdiği ile ilgili sorulara “Bilemiyoruz” demek hem tutarlılık hem de teoloji açısından en uygunu olacaktır.

Gerçek cesaretin huzurla buluşması, Allah’a kavuşmanın mutluluğuyla ölümün yüzüne gülebilmektedir.

Allah’ın var olup olmadığı hususunda varacağımız karar kendimize, yakınlarımıza, dünyaya ve tüm varlığa bakışımızı altüst edecek önemdedir.

Zinadan, domuzdan, cimrilikten, gıybetten uzak durmak sadece bunları terk etme meselesi değil; kimin Rab kimin kul olduğunu bilme meselesidir.

İmanın sahiciliği sevdiğin şeylerden vazgeçmen gerektiğinde ortaya çıkar.

Ümidimizin sebebi, her şeyin daha iyi olacak olması değil, her şeyin ardında Allah’ın hikmeti olduğunu bilmemizdir.