İş İnsanı Murat Alptekin’den Yeni Proje!

Türkiye’de ve uluslararası taşımacılık sektöründe, 2019 yılından bu yana öncü olan ALÇIMU Şirketler Group kurucusu başarılı iş insanı Murat Alptekin’den beklenen yeni proje haberi geldi. İş insanı Murat Alptekin, kargo projesiyle ilgili olarak “İnternet üzeri satış yapan ve kurumsal firmaların kargo sektöründe karşılaştıkları sıkıntıların ve sorunların tamamını ortadan kaldırmaya yönelik Türkiye’de eşsiz bir projeye imza… Okumaya devam et İş İnsanı Murat Alptekin’den Yeni Proje!

Kripto para haberleri! Kripto para blog sitesi! kriptoparabirimi.com

Kriptoparabirimi.com Türkiye’nin en büyük kripto para birimi, ekonomi ve finans sayfasıdır. İçerdiği blog paylaşımları ile kripto para ve borsa alanında önemli bir bilgi bankasıdır. Günümüzde internette yanlış ve gerçek olmayan bilgilerin paylaşımının arttığı ve tüketildiği bir dönemde “Kripto Para Birimi” web sitesi olarak en güncel ve doğru bilgileri sizlere aktarmak için çalışmaktayız. Kripto para birimi, dijital… Okumaya devam et Kripto para haberleri! Kripto para blog sitesi! kriptoparabirimi.com

Radyometre nedir? Radyometre teknolojisi nedir? Radyometre özellikleri nedir?

Işıma enerjisinin şiddetini ölçmede kullanılan alet. Bu terim, genel Crookes radyometresi için kullanılır. Havası boşaltılmış bir cam balon içinde düşey bir eksen çevresinde dönen pervane kanatlarının yalnız birer yüzü karartılmıştır. Öbür yüzleri parlaktır. Balonun havasını tümü ile boşaltmak olanaksız olduğundan içinde çok düşük basınçlı da olsa seyreltik hava molekülleri kalır. Radyometre üzerine ışık düşünce kanatların… Okumaya devam et Radyometre nedir? Radyometre teknolojisi nedir? Radyometre özellikleri nedir?

Sabun nedir? Sabun ne zaman icat edilmiştir? Sabun türü ve tarihi nedir?

Kelt’ler ve eski Romalılar tarafından kullanılan ilk sabun, deniz kumuyla sabunlaştırılmış iç yağından yapılmıştı. Roma’da, sabunun cilde yararlı olduğu biliniyordu. İncirin Yunanca çevirmenlerinin sözünü ettiği “borit” ise gerçek bir sabun değil, bir tür alkalik tuzdu. VII. yüz yılda, İslâmiyetin başlarında, Araplar sabunlaştırma tekniklerinde büyük ilerlemeler kaydettiler. VIII. yüzyılın başında ise, İtalya’ya özellikle Cenova’ya yayıldı. Riviera’nm… Okumaya devam et Sabun nedir? Sabun ne zaman icat edilmiştir? Sabun türü ve tarihi nedir?

Alaşım ne demek? Alaşım anlamı nedir?

Alm. Legierung (f), Fr. Alliage, İng. Alloy. Bileşik veya çözelti halinde iki yahut daha fazla elementten meydana gelmiş metal niteliğinde madde. Alaşımların bileşimine giren elementler ekseriya metaldir. Bunun yanında az sayıdaki bir çok ametal alaşımın bileşiminde bulunur. Mesela çeliğin en önemli elemanlarından biri olan karbon bir ametaldir. Bundan başka alaşımların yapısında azot, oksijen ve kükürt… Okumaya devam et Alaşım ne demek? Alaşım anlamı nedir?

Alan ne demek? Alan formülü nedir?

Alm. Flache (f.), Fr. Aire (f.), İng. Area. Matematikte; sınırlı, kapalı yüzeylerin ölçüsü. Şekilleri farklı olan pek çok yüzeyin alanları (mesela) daire şeklindeki bir yüzeyle, kare şeklindeki bir yüzeyin ölçüleri yani alanları birbirine eşit olabilir. Herhangi bir yüzeyin alanını hesaplamak; temel prensip olarak, yüzeyi birim yüzey ölçüsüne (alanlara) ayırmak ve birim alanların sayısını tespit etmekle… Okumaya devam et Alan ne demek? Alan formülü nedir?

Akyuvarlar nedir? Akyuvarlar özellikleri neler?

Alm. Weisses Blutkörperchen (n), Leukozyte, Fr. Globule blanc, leucocyte, İng. White corpuscle, leucocyte. Kanın beyaz veya renksiz hücreleri. Akyuvarlar mikroplara karşı vücudumuzun başlıca koruyucusudur. Bunların birkaç çeşidi olup bir kısmı direkt mikrobu yutma görevini üstlenirken bir başka çeşidi de mikroplara karşı dolaylı savunmayı sağlayan korunma maddelerini (antikorları) yapmaktadır. Çeşitleri: Çekirdekleri tanecikli olanlar (granülositler): Bunların asıl… Okumaya devam et Akyuvarlar nedir? Akyuvarlar özellikleri neler?

Akümülatör ne demek? Akümülatör özellikleri neler?

Alm. Akkumulator (m), Fr. Accumolateur, İng. Accumulator. Elektrik enerjisini kimyevi enerjiye çevirerek depolayan ve depolanan kimyevi enerjiyi istendiğinde elektrik enerjisi olarak dışarı verebilen araç. Akümülatöre “akü” de denir. Pratikte kullanılan aküler başlıca iki kısma ayrılır: Asitli (kurşunlu) ve bazlı (demir-nikelli) akü. Asitli aküler : İlk olarak 1859’da yapılmıştır. Bugün hala kullanılmaktadır. Dolmuş (şarjlı) durumdayken, pozitif… Okumaya devam et Akümülatör ne demek? Akümülatör özellikleri neler?

Aktinyum ne demek? Aktinyum özellikleri neler?

Alm. Aktinium, Fr. Actinium, İng. Actinium. Periyodik tabloda 3B grubu. 7. peryodda yer alan 89 atom numaralı radyoaktif element. 1899 yılında pechblend adlı Uranyum filizlerinden uranyum ve radyumun ayrılması sırasında ele geçmiştir. İlk defa A. L. Debierne ile birlikte Pierre ve Marie Curie tarafından bulunmuştur. Aktinyum, uranyum filizlerinin ekstraksiyonundan (bir çözücü ile çekip alma) veya… Okumaya devam et Aktinyum ne demek? Aktinyum özellikleri neler?

Aktinolit ne demek? Aktinolit özellikleri neler?

Alm. Aktinolith (m), Fr. Actinolite, İng. Actinolite. Kalsiyum, mağnezyum ve demir silikatlarının tremolit-aktinolit-ferrotremolit dizisinde yer alan amfiibol minerali. Bu serideki mineraller, bölgesel ve az değişime uğramış kayalıklarda bol bulunur. Aktinolit ve tremolit, zamanla klorite veya karbonatlara dönüşebilir. Serinin mağnezyumca zengin minerallerinin ince ve ipek görünümündeki lifleri, gerilme ve ısıya dayanıklı olduğundan asbest olarak kullanılır. Bu… Okumaya devam et Aktinolit ne demek? Aktinolit özellikleri neler?