İsfahan

Zagros dağlarından çıkıp İran’ın orta bölgelerine akan Zayenderud Nehri üzerinde kurulu İsfahan şehri bu ostanın merkezidir. İsfahan şehri, ülkenin turizm merkezidir. Tarihi eserleri ve doğal güzelliği ile ön yapmış olan İsfahan, İran’ın içinden ve dışından çok sayıda insanın ilgisini çek-mektedir. Zayenderud Nehri üzerinde kurulu köprüleri, Nakşı Cihan Meydanı, tarihi camileri, kapalı çarşısı ve diğer önemli… Okumaya devam et İsfahan

Yezd

İran’ın orta bölgelerinde bulunan Yezd ostanı genellikle çöl ve dağlık bir alandan oluşmaktadır. Tahran’dan, Kerman ve Bender Abbas bölgelerine giden ana yolun üzerinde yer almaktadır. Yezd, isminin Sasani hükümdarı Yezdgerd’in isminden geldiği söylenmektedir. Çöl ile çevrili ve kısmen yalıtılmış bir konumda olan Yezd özgün bir mimari geliştirmiştir. Öte yandan aşırı sıcak olan bölge de ilginç… Okumaya devam et Yezd

Güney Horasan

Tarihi büyük Horasan bölgesinin İran’da yer alan kısmının güney kısmını teşkil ediyor (Kuzey Horasan ve Rezevi Horasan ile birlikte). Güney Hora-san nüfus bakımından en seyrek ostanlardan birdir. Sanayide öne çıkan ürünler araba lastikleri, seramik ve fayans, vitrifiye, çimento, iplik, polimer, temizlik ürünleri ve metal külçesidir. Güney Horasan’da Doğarun Özel Ekonomik Bölgesi Afganistan sınırında bulunmaktadır. Madencilikte… Okumaya devam et Güney Horasan

Zencan

Zencan ostanı İran’ın kuzeybatısında ve Tahran-Tebriz yolu üzerinde stratejik bir noktadadır. Nispeten sanayileşmiş bir bölgedir. Bölgede metal, kimyasal, petrokimya, bitkisel yağ, ilaç, gıda, tekstil, inşaat malzemesi, elektrikli cihazlar, temizlik ürünleri, cam kaplar, mobilya ve selüloz sanayi ve çelik külçesi imalatı vardır. Zencan, madencilik bakımından İran’ın en önemli merkezlerinden biridir. İran’ın kurşun ve çinko fabrikaları Zencan… Okumaya devam et Zencan

Sistan ve Belucistan

İran’ın güneydoğusunda, Afganistan ve Pakistan sınırında yer almaktadır. İran’ın en kurak bölgelerinden biridir. Coğrafi büyüklük olarak Ker-man’dan sonra ikinci en büyük ostandır. Bu ostan, kuzeyde Sistan ve güneyde Belucistan olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Sistan kelimesinin, eski Farsça’da yer alan Sakastan kelimesinden türediği ve Sakaların yurdu anlamına geldiği rivayet edilmektedir. Sistan ve Belucistan’ın Umman Denizi… Okumaya devam et Sistan ve Belucistan

Semnan

Elburz sıra dağlarının eteklerinde yer alan Semnan ostanı güneyde Deşt-i Kevir Çölü içine kadar uzanmaktadır. Tarihi ipekyolu bu bölgenin ortala-rından geçmiştir. Bölge ikiye ayrılabilir: Dağlık bir bölge ve dağların eteklerinde yer alan ovalar. Dağlık bölgeler daha çok mineraller için bir kaynak oluştururken, aynı zamanda piknik ve eğlence amaçlı kullanılmaktadır. Çöl kısmında ise İran’ın bazı antik… Okumaya devam et Semnan

İran Kum Şehri

Tahran’ın güneyinde yer alan Kum, çöl ve yarı çöl ikliminin hakim olduğu dağlar, tepelikler ve ovalardan oluşan bir bölgedir. Düşük yağışlar ve kuru iklim nedeniyle bölge de tarımsal faaliyetler neredeyse yok denecek kadar azdır. Elburz ostanından sonra en küçük ostandır. Kum ostanında iki büyük tuz gölü vardır: Qom-Tahran otoyolundan görülebilen Havz-ı Soltan Gölü ve doğu… Okumaya devam et İran Kum Şehri

Kazvin

Elborz dağlarının eteklerinde yer alan Kazvin ostanı sanayi ve tarım bakımından önemli bir bölgedir. Elborz dağları, düzlük alanda kurulu olan bölgenin kuzeyinden geçmektedir. Kazvin de bulunan ve Elborz sıradağlarının bir parçası olan Sialan Dağı 4175 m ve Şah Elborz Dağı ise 4056 m yüksekliğindedir. Ünlü Alamut Kalesi bu bölgededir. Stratejik konumundan dolayı Kazvin son yıllarda… Okumaya devam et Kazvin

Mazenderan

İran’ın kuzeyinde ve Hazar Denizi’nin kıyısında ülkenin bol yağışlı ve ormanlık ostanlardandır. Sanayisi yeterince gelişmemiş olan Mazenderan da başlıca bitkisel yağ, süt ürünleri, maden suyu, et ürünleri, makine halısı, ayakkabı ve kağıt imalatı bulunmaktadır. Madencilikte silis, kömür, florin ve dekoratif taşlar öne çıkmaktadır. Mazenderan ostanında 5 ekonomik özel bölge vardır. Tarımda öne çıkan ürünler turunçgiller… Okumaya devam et Mazenderan

İran Merkezi Eyaleti

İran’ın ortalarında, Tahran’a yakın bir yerde olan bu ostan sanayinin yoğunlaştığı bir bölgedir. Bu ostan’da 37 adet organize sanayi bölgesi bulunmaktadır. Bölgede araç ve makineler üretimi, maden ve metal sanayi, petrol ve petrokimya tesisleri en büyük sanayi dallarıdır. Ticari araç ve traktör üretimi, ilaç endüstrisi, halı imalatı ve maden sanayisi bulunmaktadır. Ayrıca, tarım makineleri ve… Okumaya devam et İran Merkezi Eyaleti