amerika gazete oku en yeni haberler teknoloji haberleri

Tahran

İran, Tarih, Coğrafya, Kültür ve İnsan

Tahran ostanın merkezi olan Tahran şehri aynı zamanda İran’ın başkenti ve ülkenin ekonomi, kültür, eğitim, sanayi ve ticaret merkezidir. 1178 de başkent olan Tahran bugün dünyanın 20 büyük kenti arasındadır. Tahran, ülke sanayisinin en güçlü olduğu, nüfusun en çok yoğunlaştığı, ülke ekonomisine en büyük katkının verildiği ve en iyi üniversitelerin bulunduğu şehirdir. Toplam nüfusunun yüzde … Devamını oku…

Rezevi Horasan

İran, Tarih, Coğrafya, Kültür ve İnsan

Rezevi Horasan, Afganistan ile Türkmenistan sınırında yer almaktadır. Bir kısmı dağlık olan bölgenin geneli düzlük alanlardan oluşmaktadır. Tarihi Büyük Horasan bölgesinin İran’da kalan kısmının bir parçasıdır. Kültürel ve ekonomik açıdan İran’ın en önemli merkezlerinden biridir. İmam Rıza Türbesinin bulunduğu Meşhed, İran’ın en önemli dini merkezidir. Meşhed şehri, nüfusu bir milyondan fazla olan sekiz büyük şehirden … Devamını oku…

İsfahan

İran, Tarih, Coğrafya, Kültür ve İnsan

Zagros dağlarından çıkıp İran’ın orta bölgelerine akan Zayenderud Nehri üzerinde kurulu İsfahan şehri bu ostanın merkezidir. İsfahan şehri, ülkenin turizm merkezidir. Tarihi eserleri ve doğal güzelliği ile ön yapmış olan İsfahan, İran’ın içinden ve dışından çok sayıda insanın ilgisini çek-mektedir. Zayenderud Nehri üzerinde kurulu köprüleri, Nakşı Cihan Meydanı, tarihi camileri, kapalı çarşısı ve diğer önemli … Devamını oku…

Yezd

İran, Tarih, Coğrafya, Kültür ve İnsan

İran’ın orta bölgelerinde bulunan Yezd ostanı genellikle çöl ve dağlık bir alandan oluşmaktadır. Tahran’dan, Kerman ve Bender Abbas bölgelerine giden ana yolun üzerinde yer almaktadır. Yezd, isminin Sasani hükümdarı Yezdgerd’in isminden geldiği söylenmektedir. Çöl ile çevrili ve kısmen yalıtılmış bir konumda olan Yezd özgün bir mimari geliştirmiştir. Öte yandan aşırı sıcak olan bölge de ilginç … Devamını oku…

Güney Horasan

İran, Tarih, Coğrafya, Kültür ve İnsan

Tarihi büyük Horasan bölgesinin İran’da yer alan kısmının güney kısmını teşkil ediyor (Kuzey Horasan ve Rezevi Horasan ile birlikte). Güney Hora-san nüfus bakımından en seyrek ostanlardan birdir. Sanayide öne çıkan ürünler araba lastikleri, seramik ve fayans, vitrifiye, çimento, iplik, polimer, temizlik ürünleri ve metal külçesidir. Güney Horasan’da Doğarun Özel Ekonomik Bölgesi Afganistan sınırında bulunmaktadır. Madencilikte … Devamını oku…

Zencan

İran, Tarih, Coğrafya, Kültür ve İnsan

Zencan ostanı İran’ın kuzeybatısında ve Tahran-Tebriz yolu üzerinde stratejik bir noktadadır. Nispeten sanayileşmiş bir bölgedir. Bölgede metal, kimyasal, petrokimya, bitkisel yağ, ilaç, gıda, tekstil, inşaat malzemesi, elektrikli cihazlar, temizlik ürünleri, cam kaplar, mobilya ve selüloz sanayi ve çelik külçesi imalatı vardır. Zencan, madencilik bakımından İran’ın en önemli merkezlerinden biridir. İran’ın kurşun ve çinko fabrikaları Zencan … Devamını oku…

Sistan ve Belucistan

İran, Tarih, Coğrafya, Kültür ve İnsan

İran’ın güneydoğusunda, Afganistan ve Pakistan sınırında yer almaktadır. İran’ın en kurak bölgelerinden biridir. Coğrafi büyüklük olarak Ker-man’dan sonra ikinci en büyük ostandır. Bu ostan, kuzeyde Sistan ve güneyde Belucistan olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Sistan kelimesinin, eski Farsça’da yer alan Sakastan kelimesinden türediği ve Sakaların yurdu anlamına geldiği rivayet edilmektedir. Sistan ve Belucistan’ın Umman Denizi … Devamını oku…

Semnan

İran, Tarih, Coğrafya, Kültür ve İnsan

Elburz sıra dağlarının eteklerinde yer alan Semnan ostanı güneyde Deşt-i Kevir Çölü içine kadar uzanmaktadır. Tarihi ipekyolu bu bölgenin ortala-rından geçmiştir. Bölge ikiye ayrılabilir: Dağlık bir bölge ve dağların eteklerinde yer alan ovalar. Dağlık bölgeler daha çok mineraller için bir kaynak oluştururken, aynı zamanda piknik ve eğlence amaçlı kullanılmaktadır. Çöl kısmında ise İran’ın bazı antik … Devamını oku…

İran Kum Şehri

İran, Tarih, Coğrafya, Kültür ve İnsan

Tahran’ın güneyinde yer alan Kum, çöl ve yarı çöl ikliminin hakim olduğu dağlar, tepelikler ve ovalardan oluşan bir bölgedir. Düşük yağışlar ve kuru iklim nedeniyle bölge de tarımsal faaliyetler neredeyse yok denecek kadar azdır. Elburz ostanından sonra en küçük ostandır. Kum ostanında iki büyük tuz gölü vardır: Qom-Tahran otoyolundan görülebilen Havz-ı Soltan Gölü ve doğu … Devamını oku…

Kazvin

İran, Tarih, Coğrafya, Kültür ve İnsan

Elborz dağlarının eteklerinde yer alan Kazvin ostanı sanayi ve tarım bakımından önemli bir bölgedir. Elborz dağları, düzlük alanda kurulu olan bölgenin kuzeyinden geçmektedir. Kazvin de bulunan ve Elborz sıradağlarının bir parçası olan Sialan Dağı 4175 m ve Şah Elborz Dağı ise 4056 m yüksekliğindedir. Ünlü Alamut Kalesi bu bölgededir. Stratejik konumundan dolayı Kazvin son yıllarda … Devamını oku…