Hamedan

Elvend dağlarında kurulu bulunan Hamedan İran’ın en eski kentlerindendir. Ostanın merkezi Hamedan şehri, İran’ın en eski başkenti olarak bilinen Hegmetane, Med kralı Diyako tarafından kurulmuştur.

Ostanda cam kaplar, giyim, otomotiv parçaları, gıda sanayi, mobilya ve makine halısı imalatı bu-lunmaktadır. Madencilikte silis, feldspat, kalker ve dekoratif taşlar bulunmaktadır. Hamedan’da 38 MW’lık bir güneş enerjisi santrali kuruludur.

Ostanın tarım potansiyeli yüksek ve başlıca ta-rımsal ürünleri kaba yonca, patates, arpa, üzüm, sarımsak ve bitkisel ilaçlardır. Tuyserkan ilçesinin iri cevizleri İran’da meşhurdur. Hayvancılıkta sığır yetiştiriciliği yaygındır.

Turizm bakımından İbn-i Sina Türbesi, Hegme-tane Eski Şehri ve Baba Tahir Türbesi önem-li turistik yerlerden bazılarıdır. Hemedan’ın en meşhur el sanatı çömlekçiliktir ve Lalecin ilçe-sinde çok yaygındır. Ayrıca bölgede, el halısı, deri ürünleri, ahşap oymacılığı ve seramik ima-latı bulunmaktadır.

Farsların çoğunlukta olduğu Hamedan’da Azeri-ler, Lurlar, Kürtler, Lekler, Hristiyanlar ve Yahudi-ler yaşamaktadırlar.

İran Gülistan Bölgesi

Gülistan ostanı İran’ın kuzeydoğu bölgesinde Hazar Denizi kıyılarında, Türkmenistan sınırındadır. İran’ın Türkmenistan’a açılan kapılarından İnce Burun kapısı bu ostandadır.

Bölgede küçük ölçekli fabrikalar en çok metal sanayi, kimyasal ürünler ve gıda işlenmesinde faaliyet göstermektedir. Madencilikte en önemli madde kömürdür.

Gülistan’da Atrak Özel Ekonomik Bölgesi bulunmaktadır.

Buğday, arpa, şeftali, tatlı limon, pamuk ve ayçiçeği bu ostanın öne çıkan tarım ürünleridir. Hayvancılıkta tavuk yetiştiriciliği yaygındır.

Gülistan Ulusal Parkı, İran’ın en büyük ulusal parkıdır ve Gülistan ile birlikte Mazenderan ve Kuzey Horasan ostanlarını kapsamaktadır. Günbed-i Kavus Kulesi, tuğladan yapılmış dünyanın en yüksek kulesidir ve UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer almaktadır.

Gülistan’da Türkmen, Mazeni, Beluç ve Kürtler yaşamaktadır.

Gilan

Hazar Denizi kıyılarında bulunan Gilan, Mazenderan ve Gülistan ostanları ile birlikte İran’ın kuzeyini teşkil eder ve İran’ın en bol yağışlı ve ormanlık bölgeleridir. Azerbaycan Cumhuriyeti ile sınırı bulunmakta ve Astara sınır kapısı bu ostandadır.

Gilan, Tahran-Bakü ticaret hattı üzerinde yer almaktadır. Bölgede Bender Enzeli Limanı Serbest Bölgesi bulunmaktadır. Bender Enzeli Limanı, bölgenin deniz trafiğinde önemli bir limandır. Mencil’de 100 MW’lık rüzgar enerjisi santrali bulunmaktadır.

Gilan’ın ekonomisi tarım, hayvancılık ve balıkçılığa dayalı olup sanayi sektörü nispeten az gelişmiştir ve küçük ölçekte selüloz, porselen kaplar, çelik, giyim, ilaç, halı ve temizlik ürünleri imalatı vardır.

Bölgenin ikliminin elverişli olması yüzünden çok çeşitli meyveler ve sebzeler yetişmektedir. Pirinç, çay, havyar, balık, zeytin, tütün, kivi, turunçgiller ve fındık bu bölgenin önemli tarımsal ürünleridir. Hayvancılıkta sığır ve tavuk yetiştiriciliği ön plana çıkmaktadır. Ayrıca, bölgede ipek üretimi vardır.

Gilan, İran içinden çok sayıda turist çekmektedir. Ünlü turistik Masule köyü bu ostandadır. İran yemeklerinden farklılaşan Gilan mutfağında deniz ürünleride önemli bir yer tutmaktadır.

Bölgede Gilak, Taliş, Kürtler ve Azeriler ile birlikte küçük azınlıklar olarak Gürcüler ve Ermeniler yaşamaktadır.

Hürmüzgan Bölgesi

İran’ın güneyinde ve Hürmüz boğazının kuzeyinde yer alan Hürmüzgan, Zagros sıra dağlarının güney uçlarında kurulmuştur.

Bu ostan balıkçılık, dış ticaret ve lojistik bakımından önemli bir merkezdir. İran’ın en aktif ticari limanı olan Şehid Recai limanı bu bölgede bu-lunmaktadır. Bölgede iki petrol rafinerisi bulunmakta ve ikisinin toplam kapasitesi İran’daki en yüksek kapasitedir. Almahdi Alüminyum Fabrikası, Halice Fars Gemi Fabrikası, Hürmüzgan Çelik Fabrikası ve Hürmüzgan Çimento Fabrikası bu bölgenin bazı diğer önemli sanayi ve ekonomi tesisleridir. Ostanda jeotermal potansiyeli yüksek ve iki bölgede, Lar-Bastak ve Bender Abbas-Minab’da yoğunlaşmaktadır.

Bu bölgede Kiş ve Keşm Serbest Bölgeleri ve Halice Fars Özel Ekonomik Bölgesi vardır.

Hürmüzgan ostanı, İran limon üretiminde birinci ve hurma üretiminde ikinci sıradadır. Hayvancılıkta keçi ve deve yetiştiriciliği yaygındır. İran balıkçılığının büyük bir kısmı bu ostanda yapılmaktadır.

Hurma ve ekşi limon bu bölgenin başlıca tarım ürünleridir. Deve ve keçi yetiştiriciliği yaygındır.

İlginç kıyıları, değişik kültürü ve 14 adet adası ile bu ostan yerli ve yabancı turistleri çekmektedir. En önemli adalar ise Keşm, Ebu Musa ve Kiş’tir.

Tahran ile Bender Abbas arası uçak ve demiryolu seferleri vardır.

Bölgede Fars, Beluç ve Araplar yaşamaktadır.

İran’ın Fars Bölgesi

Bu bölge, İran’ın tarihinde çok önemli bir konumdadır. Osatnın merkezi olan Şiraz, İslam’dan önce Pers imparatorluğun merkezi olan Perspolis’e sahipliği yapmıştır. Şiraz, İslam döneminde de bir kültür ve edebiyat merkezi olarak bilinmiştir.

Fars ostanı güneş enerjisi potansiyeli yüksek bir bölgedir. Büyük bir petrokimya tesisi ile birlikte bir petrol rafinerisi, lastik fabrikası, geniş bir elektronik sanayii ve bir şeker fabrikası bulunmaktadır. Sanayide fayans ve seramik üretimi, dekoratif taşlar, elektromotor, transformator imalatı bulunmaktadır.

Bu ostanda Şiraz ve Lamerd’de iki özel ekonomik bölge vardır.

Fars ostanı tarım bakımından zengin bölgelerden biridir ve buğday, yem mısırı, domates, karpuz, arpa, elma, üzüm, tatlı ve ekşi limon, portakal, hurma, nar, mandalina ve şeftali üretiminde İran tarımında önemli bir yer almaktadır. Hayvancılıkta koyun, keçi ve sığır yetiştiriciliği yaygındır. Kırmızı et, süt, bal ve tavuk eti bu ostanın başlıca proteinli ürünleridir.

Fars ostanı İran’ın en canlı ve gelişmiş turizm merkezlerinden biridir. Pasargad, Perspolis, Sasani İmparatorluğu kalıntıları ve İran Bahçesi ör-nekleri UNESCO Dünya Mirası Listesinde yer almaktadır. Dünyaca meşhur şairler Hafız ve Sadi Şiraz şehrinde doğmuş ve yaşamışlardır. Hafız Türbesi, Sadi Türbesi, Vekil Mescidi ve Vekil Hamamı bazı diğer gezilecek yerlerdir. Halı ve kilim bu ostanın öne çıkan el sanatı ürünleridir.

Bu bölge flora ve fauna bakımından da zengindir. Yöreye özgü gazel, dağ keçisi, dağ koyunu ve çok çeşitli kuşlar bulunmak-tadır. Ostanın Arjan bölgesi UNESCO tarafından biyosfer rezervi olarak kaydedilmiştir. Fars ostanında bulunan halı dokumacılığı UNESCO Maddi Olmayan Kültürel Miras Listesi’nde kayıtlıdır.

Gelişmiş bir ulaşım altyapısına sahip olan Şiraz’da metro siste-mi bulunmaktadır.

Farslar dışında bu ostanda Lur, Kaşkai, Arap, Lak ve Kürtler gibi farklı etnik gruplar yaşamaktadır.

Çaharmahal ve Bahtiyari

Ülkenin güneybatısında yer alan bu ostan dağları, nehirleri, ormanlık alanları ve bataklıkları ile ilgi çekmektedir. 3500 metreden yüksek 16 zirvenin bulunduğu bölgede Zardkuh dağı 4222 metre yükseklik ile bu ostanın en yüksek zirvesidir.

Sanayide küçük ölçekli çelik, evaporatif soğutucu, çimento, şeker, alçı, süt ürünleri imalatı bulunmaktadır. Madencilikte bakır, dekoratif taşlar, alçı, ocak taşı ve silis rezervleri vardır.

Zengin bir doğaya sahip olmasından dolayı tarım ve bahçıvanlık bu bölgede çok yaygındır. Kırmızı et, tavuk eti, süt ürünleri, balık, balık yemi, mantar, şeftali ve patates bu bölgenin başlıca tarımsal ürünleridir.

Bölgenin ekoturizm için potansiyeli yüksektir ve dağcılık, trekking ve rafting turları için müsaittir. El sanatlarında halı, sofra, kıl çadır ve cacim yapımı vardır. Boldaci şehri İsfahan’dan sonra Gez tatlısı ile meşhurdur.

Bu ostanın etnik grupları Lurlar, Farslar ve Kaşkai Türkleri’dir.

Batı Azerbaycan

Azerbaycan-ı Garbi olarak bilinen bu ostan ülkenin kuzeybatısında, Türkiye, Irak ve Nahçıvan sınırlarında yer almaktadır. Türkiye-İran arası bütün sınır kapıları (Esendere-Sero, Kapıköy-Razi ve Gürbulak-Bazargan) bu ostanda yer almaktadır.

Sanayide çimento ve inşaat malzemesi, gıda işlenmesi, meyve suyu, ilaç üretimi ve el halısı üretimi bulunmaktadır. Bölgede birkaç kaplıca vardır ve jeotermal enerji potansiyeli yüksektir. Madencilikte altın ve dekoratif taşlar ön plana çıkmaktadır. Ak Dere ve Zerşuran altın ocakları İran’ın en büyük altın ocaklarıdır.

Batı Azerbaycan’ın başlıca tarım ürünleri elma, kaba yonca, şeker pancarı, domates, üzüm, kayısı, şeftali ve tatlı limondur. Hayvancılıkta koyun, sığır ve manda yetiştiriciliği yaygındır. Kırmızı et bu bölgenin öne çıkan proteinli ürünüdür. Bu ostan % 26’lık bir pay ile İran’ın en çok bal üreten ostanıdır. Hoy şehri, İran da ayçiçeği çekirdeği üretim merkezidir ve ülke ihtiyacının büyük kısmını tek başına karşılamaktadır. Her yıl Eylül ayında ayçekirdeği festi-vali düzenlemektedir.

Bölgede bulunan Ermeni Ma-nastırı Siteleri ve Taht-ı Süley-man UNESCO Dünya Mirası Lis-tesindedir. Diğer turistik yerlerin arasında Şems-i Tebrizi Türbesi, Se Gümbet ve Şelmaş Şelalesi’dir.

Doğu Azerbaycan

Azerbaycan-ı Şarki olarak bilinen bu ostan ülkenin kuzeybatısında Ermenistan, Azerbaycan ve Nahcivan sınırındadır. Sahand dağı 3707 metre ile bu bölgenin en yüksek noktasıdır. Ostanın merkezi Tebriz, İran’ın en önemli sanayi kentlerinden biridir ve nüfus bakımından da en büyük şehirlerdendir.

Doğu Azerbaycan’daki başlıca sanayi dallarından bazıları araç ve otomobil parçaları, tarım makineleri, gıda ürünleri, endüstriyel makineler, cam, çelik, kimyasal ürünler, deri ve ayakkabı, gaz ocağı, elektromotor, boya ve mobilya imalatıdır. Bölge ayrıca, ilaç endüstrisi, petrol rafineri-si, petrokimya işleme tesisleri, bakır fabrikası ve dökümhanelere sahiptir. Ostanın jeotermal enerji potansiyeli yüksektir. Madencilikte ba-kır, antimon, alçı ve kalker rezervleri var.

Sahlan Özel Ekonomik Bölgesi ile Aras Ser-best Bölgesi bu ostandadır.

Ostanın en önemli tarım ürünleri buğday, kaba yonca, patates, elma, üzüm ve kayısıdır. Hayvancılıkta koyun, sığır ve manda yetiştiriciliği yaygındır. İran’ın bal üretiminin %16’sını Doğu Azerbaycan sağlamaktadır. Yumurta, süt ve kırmızı et gibi proteinli ürünler grubun-da İran’ın en güçlü bölgelerindendir.

Bölge şehirlerinden olan Bonab şehristanı kebap merkezi olarak bilinir ve Bunab Kebabı İran’da markalaşmıştır.

Tebriz Kapalı Çarşısı ve Aziz Stefanos Manastırı UNESCO Dünya Mirası listesinde yer almaktadır.

Buşehr

İran’ın güneyinde Fars Körfezi kıyılarında bulunan Buşehr, petrol ve doğalgaz kaynakları ve tesisleri bakımından İran’ın en önemli merkezlerin-dendir. Dünyanın en büyük gaz sahası Güney Pars Gaz Sahası burada yer almaktadır. İran’ın ilk ve tek nükleer santralı Buşehr’dedir.

Buşehr’de bulunan Asaluye Endüstri Bölgesi binlerce yabancı teknik elemanın çalıştığı ve İran’ın muazzam altyapı harcamaları yaptığı bir sanayi bölgesidir. Petrokimya sanayisi en önemli faaliyet alanıdır. İran petrokimya üretiminin yüzde 45’i Buşher’de bulunan Asaluye sanayi bölgesinde yapılmaktadır.

Stratejik konumu nedeniyle Buşehr, dış ticaret trafiği ve denizcilikte İran’ın en önemli bölgelerinden biridir. Bölgede bulunan İmam Humeyni Limanı, Şehid Recai Limanından (Hürmüzgan) sonra, İran dış ticaretinde ikinci en önemli limandir.

Balıkçılık ve karides avcılığı yaygındır. Başlıca tarım ürünleri hurma, domates, portakal ve ekşi limondur. Bölgede deve yetiştiriciliği de yaygındır.

Buşehr ve Huzistan bölgesinde Lenc (geleneksel gemi) yapımı UNESCO tarafından maddi olmayan kültürel miras olarak kaydedilmiştir.

Ostanda yaygın olarak Farslar yaşamaktadır, kuzey kesimlerinde Lurca, güney kesimlerinde Arapça da konuşulmaktadır.

Erdebil

İran’ın kuzeybatısında, Azerbaycan Cumhuriyeti sınırında yer almaktadır. Dağlık bir bölge olan Erdebil İran’ın kışın en soğuk ve yazın en serin bölgelerinden biridir. Bölgede bulunan Sabalan dağı İran’da meşhurdur ve rivayetlere göre Zerdüşt Urmiye gölünün kenarında doğdu ve Avesta kitabını Sabalan dağında yazdı.

Erdebil’de küçük ölçekli sanayi atölyeleri bulunmaktadır. Çimento, demir, gıda, metal, elektrikli cihazlar sanayi kısmen gelişmiştir. Ostanın Jeo-termal enerji potansiyeli yüksektir. Madencilikte akik gibi değerli taşlar ön plana çıkmaktadır.

Erdebil’in doğası hayvancılığa elverişlidir ve et, bal, süt ürünleri gibi doğal besinler bakımından zengin bir bölgedir. Başlıca bitkisel ürünler kaba yonca, patates ve arpadır. Manda ve koyun yetiştiriciliği yaygındır. Erdebil, Batı ve Doğu Azerbaycan’dan sonra İran’ın en çok bal üreten böl-gesidir.

Serin ikliminden dolayı sıcak bölgelerden turist çekmektedir. Erdebil’de birçok kaplıca bulunmaktadır, bunlar içinde en önemlisi Sereyn’de bulu-nan kaplıcalardır. Erdebil’in nüfusu ağırlıklı olarak Azerilerden oluşmaktadır. Küçük sayıda Tat ve Taliş yaşamaktadı

Safevilerin kurucusu Şah İsmail, Erdebilli olan ve türbesi Erdebil de bulunan Şeyh Safiyeddin Erdebili’nin neslindendir. Şeyh Safiyeddin Erdebili Türbesi UNESCO Dünya Mirası Listesinde yer almaktadır.

Erdebil’de etli yemekler yaygındır ve en çok bilinen yemeği bıçak kıymadır.