Ölülere hangi dualar okunur? Kabir ziyaretinde okunacak dualar neler? Kabir duaları!

Ölen kimseler için şu dualar okunabilir: Okunuşu: “Allâhümme’ğfir lehû verhamhu ve ‘âfihî va’fü ‘anhü ve ekrim nüzülehû ve vessi’ medhalehû vağsilhu bi’l-mâi ve’s–selci ve’l-beredi ve nakkihî mine’l-hatâyâ kemâ yunakka’s–sevbü’l-ebyedu mine’d-denes, Ve ebdilhü dâran hayran min dârihî ve ehlen hayran min ehlihî ve zevcen hayran min zevcihî. Ve edhılhü’l-cennete ve e’ızhü min ‘azâbi’l-kabri ev min ‘azâbi’n-nâr.… Okumaya devam et Ölülere hangi dualar okunur? Kabir ziyaretinde okunacak dualar neler? Kabir duaları!

Telkin duası nedir? Telkin duası nasıl yapılır? Telkin duası sözleri neler?

Son nefesine yaklaşmış, ölmek üzere olan kişinin yanında kelime-i tevhîd ve kelime-i şehâdet okunmasına; cenaze defnedildikten sonra, kabirde sorulması muhtemel soruları ve cevapları ölüye hatırlatma konuşmasına da telkin denir. Ölmek üzere olan kişinin, sağ tarafına çevrilerek yüzünü kıbleye gelecek şekilde yatırmak müstahaptır. Bu durumda olan kişinin yanında, hatırlatmak amacıyla kelime-i tevhîd ve kelime-i şehâdet okunur.… Okumaya devam et Telkin duası nedir? Telkin duası nasıl yapılır? Telkin duası sözleri neler?

Ölü kefenlenirken hangi dualar edilir? Kefenleme duası nedir?

Ölen müslümanın yıkanıp kefenlenmesi, ona karşı yapılacak son görevlerden biridir. Ölen müslümanı yakınlarından biri veya bu işe ehil biri yıkar ve ölü yıkanırken şöyle dua edilir: Okunuşu: “Allâhümme innehû ‘abduke vebnü ‘abdike vebnu emetike. Kâne yeşhedu en lâ ilâhe illâ ente ve enne Muhammeden ‘abduke ve Rasûlüke ve ente a’lemü bihî. Allâhümme in kâne muhsinen… Okumaya devam et Ölü kefenlenirken hangi dualar edilir? Kefenleme duası nedir?

Hastaların iyileşmesi için edilecek dualar neler? Şifa dualar nelerdir? Hasta iyileştirme duası!

İslâm’ın, titizlikle korunmasını istediği beş esastan birisi de hayat ve sıhhattir. Bu nedenle sağlığı korumak ve bunun için gerekli tedavi yol-larına başvurmak dinî bir görevdir. Nitekim Peygamberimiz (s.a.s.) bunu arkadaşlarına emrettiği gibi, kendisi de günün imkânları içinde tedavi olmuştur. Maddî tedavi ile beraber manevî tedaviye de müracaat etmiş, bunun için dua ve ayetler okumuştur. Peygamberimiz,… Okumaya devam et Hastaların iyileşmesi için edilecek dualar neler? Şifa dualar nelerdir? Hasta iyileştirme duası!

Yağmur duası nedir? Yağmur duası nasıl yapılır? Yağmur duası sözleri nedir?

Yağmur, insanın ve tabiatın hayatiyeti için büyük önem taşıyan ilâhî bir nimettir. Yağmur, kültürümüzde bu hayatî öneminden dolayı rah-met olarak anılagelmiştir. Onun yokluğu arzu edilmeyen bir şeydir. Müslümanlar yağmurlar kesildiği zaman yağmur duasına çıkarak, ihsan ve keremi bol olan Yüce Yaratandan yağmur niyazında bulunurlar. Bazı İslâm bilginlerine göre istiskadan maksat yalnızca bir dua ve istiğfar… Okumaya devam et Yağmur duası nedir? Yağmur duası nasıl yapılır? Yağmur duası sözleri nedir?

Vesvese duası nedir? Vesveseden kurtulmak için hangi dualar edilir? Kötü düşüncelerden kurtulma duası!

Vesvese, psikolojik olarak insana arız olan ve bir takıntı haline gelen hastalıktır. Bu tür rahatsızlığı olanların tedavisi için tıbbî çarelere baş-vurulmalı, psikolojik tedavi yöntemi uygulanmalı ve dua ederek Allah’tan şifa istenmelidir. * Ebû Hüreyre (r.a.), Peygamberimiz (s.a.s.)’in şöyle buyurduğunu bildirmiştir: “Şeytan birinize gelir ve falan şeyi kim yarattı, falan şeyi kim yarattı der. Nihayet, Allah’ı… Okumaya devam et Vesvese duası nedir? Vesveseden kurtulmak için hangi dualar edilir? Kötü düşüncelerden kurtulma duası!

Korku duası nedir? Korkudan ve telaştan kurtulma duası nedir? Korkulardan kurtulma duası!

Korku insanın doğasında var olan bir duygudur. Bu, alınan eğitime ve yetişilen kültür ve çevreye göre değişebilir. İnsan, korkusunu kendi kendisine yenmeye çalışmalı, Allah’a sığınmalı ve dua etmelidir. Sahabeden Sevban (r.a.) diyor ki: Peygamberimiz (s.a.s.) bir şeyden korktuğu zaman şöyle dua ederdi: “Allahü, Allahü, Rabbî, lâ üşrikü bihî şey’en.” “Allah! Allah! Benim Rabbimdir. O’na hiçbir… Okumaya devam et Korku duası nedir? Korkudan ve telaştan kurtulma duası nedir? Korkulardan kurtulma duası!

Borçtan kurtulma duası nedir? Borç duası nedir? Geçim sıkıntısı duası nedir?

Müslüman, harcamasını gelirine göre yapmalı, ödeme sıkıntısı çekeceği borçlanma yapmamalıdır. Borcunu ödeyebilmesi için gereken gay-reti göstermeli, Allah’a da dua etmelidir. Peygamberimiz (s.a.s.), borçlu ve geçim sıkıntısı olan kimsenin şöyle dua etmesini tavsiye etmiştir: Okunuşu: “Allâhümme fârice’l-hemmi, kâşife’l-ğammi, mücîbe da’veti’l-mudtarrîne rahmâne’d-dünya ve’l-âhırati ve rahîmehümâ ente terhamünî ferhamnî birahmetin tüğnînî bihâ ‘an rahmetin min sivâke.” Anlamı: “(Ey)… Okumaya devam et Borçtan kurtulma duası nedir? Borç duası nedir? Geçim sıkıntısı duası nedir?

Doğumdan önce hangi dualar edilir? Doğum sonrası edilecek dualar neler? Doğum duaları!

Anne adayları; doğum öncesi ve doğum sonrası doktor kontrolünde olmalı, doğumunu mümkünse bir doğum hastanesinde yapmalıdır. Doğumun kolay geçmesi için de Allah’a dua etmelidir. Peygamberimiz (s.a.s.), kızı Hz. Fatıma (r.a.)’nın doğum sancısı başladığında Ümmü Seleme ile Zeynep binti Cahş’a, Fatıma’nın yanına gitmelerini ve Ayetü’l-Kürsi’yi, A’râf sûresinin elli dördüncü ayetini ve Muavvizeteyni (Felâk- Nâs sûrelerini) okumalarını… Okumaya devam et Doğumdan önce hangi dualar edilir? Doğum sonrası edilecek dualar neler? Doğum duaları!

Öfkelenince okunacak dualar neler? Sinirlenince hangi dualar edilir?

Öfkeye sahip çıkmak önemli bir erdemdir ve kolay bir davranış değildir. Öfkesine hâkim olabilenleri Peygamberimiz (s.a.s.); “Pehlivan, insanları yere çalan değildir; asıl pehlivan öfke anında kendine hâkim olandır” (Buhârî, Edeb, 76) diyerek övmüştür. Sahabeden Süleyman b. Surad (r.a) anlatıyor: Ben Peygamberimiz (s.a.s)’in yanında oturuyordum. İki adam birbirlerine sövüyorlardı. Birinin gözü kızardı, şah damarı şişti. Bunun… Okumaya devam et Öfkelenince okunacak dualar neler? Sinirlenince hangi dualar edilir?