Ölülere hangi dualar okunur? Kabir ziyaretinde okunacak dualar neler? Kabir duaları!

Ölen kimseler için şu dualar okunabilir: Okunuşu: “Allâhümme’ğfir lehû verhamhu ve ‘âfihî va’fü ‘anhü ve ekrim nüzülehû ve vessi’ medhalehû vağsilhu bi’l-mâi ve’s–selci ve’l-beredi ve nakkihî mine’l-hatâyâ kemâ yunakka’s–sevbü’l-ebyedu mine’d-denes, Ve ebdilhü dâran hayran min dârihî ve ehlen hayran min ehlihî ve zevcen hayran min zevcihî. Ve edhılhü’l-cennete ve e’ızhü min ‘azâbi’l-kabri ev min ‘azâbi’n-nâr. […]

Devamını Oku

Telkin duası nedir? Telkin duası nasıl yapılır? Telkin duası sözleri neler?

Son nefesine yaklaşmış, ölmek üzere olan kişinin yanında kelime-i tevhîd ve kelime-i şehâdet okunmasına; cenaze defnedildikten sonra, kabirde sorulması muhtemel soruları ve cevapları ölüye hatırlatma konuşmasına da telkin denir. Ölmek üzere olan kişinin, sağ tarafına çevrilerek yüzünü kıbleye gelecek şekilde yatırmak müstahaptır. Bu durumda olan kişinin yanında, hatırlatmak amacıyla kelime-i tevhîd ve kelime-i şehâdet okunur. […]

Devamını Oku

Ölü kefenlenirken hangi dualar edilir? Kefenleme duası nedir?

Ölen müslümanın yıkanıp kefenlenmesi, ona karşı yapılacak son görevlerden biridir. Ölen müslümanı yakınlarından biri veya bu işe ehil biri yıkar ve ölü yıkanırken şöyle dua edilir: Okunuşu: “Allâhümme innehû ‘abduke vebnü ‘abdike vebnu emetike. Kâne yeşhedu en lâ ilâhe illâ ente ve enne Muhammeden ‘abduke ve Rasûlüke ve ente a’lemü bihî. Allâhümme in kâne muhsinen […]

Devamını Oku

Hastaların iyileşmesi için edilecek dualar neler? Şifa dualar nelerdir? Hasta iyileştirme duası!

İslâm’ın, titizlikle korunmasını istediği beş esastan birisi de hayat ve sıhhattir. Bu nedenle sağlığı korumak ve bunun için gerekli tedavi yol-larına başvurmak dinî bir görevdir. Nitekim Peygamberimiz (s.a.s.) bunu arkadaşlarına emrettiği gibi, kendisi de günün imkânları içinde tedavi olmuştur. Maddî tedavi ile beraber manevî tedaviye de müracaat etmiş, bunun için dua ve ayetler okumuştur. Peygamberimiz, […]

Devamını Oku

Yağmur duası nedir? Yağmur duası nasıl yapılır? Yağmur duası sözleri nedir?

Yağmur, insanın ve tabiatın hayatiyeti için büyük önem taşıyan ilâhî bir nimettir. Yağmur, kültürümüzde bu hayatî öneminden dolayı rah-met olarak anılagelmiştir. Onun yokluğu arzu edilmeyen bir şeydir. Müslümanlar yağmurlar kesildiği zaman yağmur duasına çıkarak, ihsan ve keremi bol olan Yüce Yaratandan yağmur niyazında bulunurlar. Bazı İslâm bilginlerine göre istiskadan maksat yalnızca bir dua ve istiğfar […]

Devamını Oku

Vesvese duası nedir? Vesveseden kurtulmak için hangi dualar edilir? Kötü düşüncelerden kurtulma duası!

Vesvese, psikolojik olarak insana arız olan ve bir takıntı haline gelen hastalıktır. Bu tür rahatsızlığı olanların tedavisi için tıbbî çarelere baş-vurulmalı, psikolojik tedavi yöntemi uygulanmalı ve dua ederek Allah’tan şifa istenmelidir. * Ebû Hüreyre (r.a.), Peygamberimiz (s.a.s.)’in şöyle buyurduğunu bildirmiştir: “Şeytan birinize gelir ve falan şeyi kim yarattı, falan şeyi kim yarattı der. Nihayet, Allah’ı […]

Devamını Oku

Korku duası nedir? Korkudan ve telaştan kurtulma duası nedir? Korkulardan kurtulma duası!

Korku insanın doğasında var olan bir duygudur. Bu, alınan eğitime ve yetişilen kültür ve çevreye göre değişebilir. İnsan, korkusunu kendi kendisine yenmeye çalışmalı, Allah’a sığınmalı ve dua etmelidir. Sahabeden Sevban (r.a.) diyor ki: Peygamberimiz (s.a.s.) bir şeyden korktuğu zaman şöyle dua ederdi: “Allahü, Allahü, Rabbî, lâ üşrikü bihî şey’en.” “Allah! Allah! Benim Rabbimdir. O’na hiçbir […]

Devamını Oku

Borçtan kurtulma duası nedir? Borç duası nedir? Geçim sıkıntısı duası nedir?

Müslüman, harcamasını gelirine göre yapmalı, ödeme sıkıntısı çekeceği borçlanma yapmamalıdır. Borcunu ödeyebilmesi için gereken gay-reti göstermeli, Allah’a da dua etmelidir. Peygamberimiz (s.a.s.), borçlu ve geçim sıkıntısı olan kimsenin şöyle dua etmesini tavsiye etmiştir: Okunuşu: “Allâhümme fârice’l-hemmi, kâşife’l-ğammi, mücîbe da’veti’l-mudtarrîne rahmâne’d-dünya ve’l-âhırati ve rahîmehümâ ente terhamünî ferhamnî birahmetin tüğnînî bihâ ‘an rahmetin min sivâke.” Anlamı: “(Ey) […]

Devamını Oku

Doğumdan önce hangi dualar edilir? Doğum sonrası edilecek dualar neler? Doğum duaları!

Anne adayları; doğum öncesi ve doğum sonrası doktor kontrolünde olmalı, doğumunu mümkünse bir doğum hastanesinde yapmalıdır. Doğumun kolay geçmesi için de Allah’a dua etmelidir. Peygamberimiz (s.a.s.), kızı Hz. Fatıma (r.a.)’nın doğum sancısı başladığında Ümmü Seleme ile Zeynep binti Cahş’a, Fatıma’nın yanına gitmelerini ve Ayetü’l-Kürsi’yi, A’râf sûresinin elli dördüncü ayetini ve Muavvizeteyni (Felâk- Nâs sûrelerini) okumalarını […]

Devamını Oku

Öfkelenince okunacak dualar neler? Sinirlenince hangi dualar edilir?

Öfkeye sahip çıkmak önemli bir erdemdir ve kolay bir davranış değildir. Öfkesine hâkim olabilenleri Peygamberimiz (s.a.s.); “Pehlivan, insanları yere çalan değildir; asıl pehlivan öfke anında kendine hâkim olandır” (Buhârî, Edeb, 76) diyerek övmüştür. Sahabeden Süleyman b. Surad (r.a) anlatıyor: Ben Peygamberimiz (s.a.s)’in yanında oturuyordum. İki adam birbirlerine sövüyorlardı. Birinin gözü kızardı, şah damarı şişti. Bunun […]

Devamını Oku

Kötülüklerden korunmak için hangi dualar edilir? Musibetlerden korunma duası nedir?

Sahabeden Suheyb (r.a.), Peygamber Efendimiz (s.a.s.)’in şöyle dediğini bildirmiştir: “Mü’minin durumu gıpta ve hayranlığa değer. Çünkü her hâli kendisi için bir hayırdır. Böylesi bir özellik sadece mü’minde vardır: Sevinecek bir şeye nail olsa şükreder; bu onun için hayır olur. Başına bir belâ gelecek olsa, sabreder; bu da onun için hayır olur.” Bu hadisin ifadesinden anlaşılmaktadır […]

Devamını Oku

Sıkıntıdan kurtulmak için edilecek dualar nedir? Sıkıntılı zamanlarda hangi dualar edilir?

Sahabeden Abdullah ibn Abbas (r.a.) diyor ki; Peygamberimiz (s.a.s.) sıkıntılı zamanlarda şöyle dua ederdi: Okunuşu: “Lâ ilâhe illâllâhü’l-‘azîmü’l-halîm. Lâ ilâhe illâllâhü Rabbü’l-‘arşi’l-‘azîm. Lâ ilâhe illâllâhü Rabbü’s-semâvâti ve Rabbü’l-ardi ve Rabbü’l-‘arşi’l-kerîm.” Anlamı: “Büyük ve halim olan Allah’tan başka ilâh yoktur. Yüce Arş’ın sahibi Allah’tan başka ilâh yoktur. Göklerin, yerin ve kıymetli Arş’ın Rabbi olan Allah’tan başka […]

Devamını Oku

Fakirlikten kurtulma duası nedir? Fakirlikten kurtulmak için hangi dualar edilir?

Zenginlik ve fakirlik bir olgudur. Her toplumda zengin de fakir de vardır. Kur’ân’da pek çok ayette Allah’ın istediğine hesapsız derecede rızık vereceği bildirilmektedir (Meselâ bk. Âl-i İmrân, 3/27). İnsanlara malı-mülkü veren de alan da Allah’tır. (Âl-i İmrân, 3/27) Ancak Allah kimsenin emeğini zayi etmez, çalışanın karşılığını verir. Bu itibarla insanlar çalışarak Allah’ın nimetlerinden faydalanmaya çalışmalı, […]

Devamını Oku

Şükür duası nedir? Şükür ederken nasıl dua edilir? Şükür ve nimet duası nedir?

Nimete kavuşunca şükretmek, musibetle karşılaşınca sabretmek, her hâlükârda Allah’a hamd etmek mü’minin temel görevidir. Çünkü Allah, şükredenlere, nimetini artıracağını ve onları bağışlayacağını bildirmiştir. “Hamd”, Allah’ı övmek, her türlü nimet, iyilik ve güzelliğin Allah’a ait olduğunu itiraf etmek ve bunu dile getirmektir. Allah’a hamd etmeyi en güzel ifade eden “el-hamdülillah” cümlesidir. Bu cümle, Kur’ân’da “Elhamdülillâh (her […]

Devamını Oku

Vaaz duası nedir? Vaaza başlarken hangi dualar edilir? Vaaz duaları neler?

Vaaz, herhangi bir konuda insanları iyiliğe sevk etmek için söylenen söz, nasihat, öğüt, bir kimseye kalbini yumuşatacak surette sevap ve ikaba dair söz söylemek, nasihat etmek demektir. Peygamberimiz (s.a.s.), bu görevi en güzel şekilde yerine getirmiş ve insanlara örnek olmuştur. Her hayırlı işte olduğu gibi vaaza başlarken de Allah’a hamd ve Resûlüne salâvat getirmek, Peygamberimiz […]

Devamını Oku

Mevlid duası nedir? Mevlid duası nasıl yapılır? Mevlid duaları neler?

Bilindiği üzere ülkemizde yaygın olarak icra edilen mevlid merasimleri evlilik, doğum, ölüm gibi farklı sebeplerden dolayı yapılmaktadır. Genellikle Süleyman Çelebi’nin nazım olarak yazdığı eser okunmaktadır. Merasimin çeşidine ve cemaatin konumuna göre genel olan dualar yapılabilir. Peygamberimiz (s.a.s.)’den nakledilen duaların benzeri olan ifadelerle dua yapılması daha uygundur. Bir örnek olarak şu dua yapılabilir: Okunuşu: “Elhamdülillâhi Rabbi’l-‘âlemîn. […]

Devamını Oku

Gerdek duası nedir? Zifaf duası nasıl yapılır? Gerdeğe girmeden önce yapılacak dua nedir?

Sahabeden İbn Abbas (r.a.)’ın rivayetine göre; Peygamberimiz (s.a.s.) şöyle buyurdu: “Sizden biriniz eşine yaklaşmak istediğinde şöyle dua etsin: Okunuşu: “Bismillâh! Allâhümme cennibne’ş-şeytâne ve cennibi’ş-şeytâne mâ razektenâ.” Anlamı: “Allah’ın adıyla! Allah’ım! Şeytanı bizden ve bize nasip edeceğin çocuktan uzaklaştır.” (Buhârî, Nikâh, 66; Ebû Davud, Nikâh, 46; Tirmizî, Nikâh,8; İbn Mâce, Nikâh, 27)

Devamını Oku

Gelin çıkarken hangi dua edilir? Gelin uğurlama duası nedir? Gelin çıkarma duası!

Örf ve âdetlerimizde gelin babası evinden, erkek kardeşi ya da bir yakını tarafından özel bir merasimle çıkarılır ve uğurlanır. Uğurlama esna-sında dua edilmesi yerinde bir davranış olur. Duaya, Allah’a hamd ve Resûlüne salavat ile başlanır ve Türkçe olarak şu dua yapılabilir: “Ey Rabbimiz! Bu evliliği hayırlı ve mübarek eyle. Allah’ım! Eşi ile birbirlerini, Peygamberimiz Hz. […]

Devamını Oku

Nikah duası nedir? Nikahtan önce hangi dua yapılır? Nikahta edilen dualar neler?

Nikâh merasimi için gerekli şartlar sağlandıktan sonra bu merasimi icra edecek yetkili kişi, evlenme ile ilgili en az birer ayet ve hadis zikre-derek, nikâh sözleşmesinin şartlarından, aile kurmanın ve evliliğin öneminden bahseder. Şahitler ya da topluluk huzurunda evlenecek çiftlerin olurunu alır ve aşağıdaki duayı okur: Okunuşu: “Elhamdü lillâhi rabbi’l-âlemîne ve’s-salâtü ve’s-selâmü ‘alâ Rasûlinâ Muhammedin ve […]

Devamını Oku

Tövbe duası nedir? İstiğfar duası nedir? Tövbe ederken hangi dua edilir?

Tövbe; kulun işlediği bir günahtan pişmanlık duyup, bir daha işlemeyeceğine dair yüce Yaratıcıya söz vermesi ve O’ndan af dilemesidir. Af dileme isteği, kulun hatalarından dolayı vicdanında duyduğu rahatsızlıktan ortaya çıkar. Günahlar, Allah’ın rızası ile kul arasında bir perdedir. Bu perdenin ortadan kalkması, kişinin yapacağı tövbeye bağlıdır. Sevgili Peygamberimiz, kulların günah işleme ve tevbe etmeleriyle ilgili […]

Devamını Oku

Sağlık duası nedir? Sağlıklı olmak için hangi dua edilir? İyileşme duası nedir?

Ruh ve beden sağlığı başlı başına birer nimettir. Yüce Allah’ın verdiği bu nimetlerin kıymetini bilmek, onları maddî ve manevî tehlikelerden, zarar verici şeylerden ve günahlardan korumak her bir mü’minin görevidir. Dua da ruh ve beden sağlığının korunmasında en önemli manevi unsurlardan biridir. Abdullah İbn Ömer (r.a.) diyor ki; Resûlullah (s.a.s.)’ın dualarından biri şu idi: Okunuşu: […]

Devamını Oku

Bereket duası nedir? Bereket duası nasıl yapılır? Bereketli iş duası nedir?

Enes b. Malik (r.a), Resûlullah (s.a.s.)’ın, (ziraat ve ticaretle iştigal eden) Medineliler için şöyle dua ettiğini bildirmiştir: Okunuşu: “Allâhümme bârik lehüm fî mikyâlihim ve bârik lehüm fî sâ’ıhim ve müddihim.” Anlamı: “Allah’ım! Onların ölçülerini, tartılarını, her türlü ticari iş ve işlemlerini mübarek ve bereketli eyle!” Bu konuda yapılacak duaları gönlümüzden geldiğince ve dilimiz döndüğünce ihlâs […]

Devamını Oku

Yemek duası nedir? Yemek yerken hangi dualar edilir? Sofra duası nedir?

Yüce Allah’ın verdiği sayısız nimetlerin şükrünü edâ edebilmenin yollarından biri de yiyip içtikten sonra sözlü olarak Allah’a hamd etmektir. Enes b. Mâlik (r.a.) diyor ki; Resûlullah (s.a.s.) bu konuda şöyle buyurdular: “Allah Teâlâ, yemek yedikten veya bir şey içtikten sonra kendisine hamd eden kulundan razı ve hoşnut olur.” Eğer başkaları yemek ikramında bulunursa; yiyip içtikten […]

Devamını Oku

Aksırınca hangi dua edilir? Hapşırınca edilecek dualar neler?

Yüce Allah’ın verdiği sayısız nimetlerine hamd etmek ve her bir nimetin şükür borcunu kendi cinsinden ödemek gerekir. Aksırmak da sağlığımız için büyük önem arz ettiğinden, şükür gerektiren bir nimettir. Bu nimetin sözlü olarak şükrü, “elhamdülillâh (her türlü övgü Allah’a mahsustur)” diyerek Allah’a hamd etmektir. Bu sözü işitenlerin, “yerhamükellah (Allah, sana merhamet etsin)” deyip, Allah’a hamd […]

Devamını Oku

Vedalaşırken hangi dualar edilir? Uğurlama duaları nedir? Ayrılırken okunacak dualar neler?

Yolculuğa çıkanlar; aile fertleriyle, akraba, komşu, eş-dost ve arkadaşlarıyla vedalaşıp, onlardan helâllık almalı; uğurlayanlar ise bu gibi kim-seler için dua etmeli ve hayır temennisinde bulunmalıdırlar. Sevgili Peygamberimiz (s.a.s.), yolculuğa çıkanlara ve kendisiyle vedalaşanlara takvadan ayrılmamaları tavsiyesinde bulunmuş; günahlarının bağışlanması, can, mal, namus ve din emniyetlerinin sağlanması için dua etmiş, Allah’tan onlar için yardım dilemiştir. Sahabeden […]

Devamını Oku

Evden çıkarken hangi dualar okunur? Eve girerken hangi dualar okunur? Eve giriş ve çıkış duaları!

Mü’minin, her türlü beşerî tedbire başvurduktan sonra, Allah’a güvenip O’na teslim olması, Allah’tan yardım ve korunma talebinde bu-lunması, kul olmanın, aczini bilip, sınırını idrak edebilmenin bir gereğidir. Bu bakımdan evden çıkarken ve eve girerken Allah’a yönelip her türlü kötülük ve tehlikelerden O’nun korumasına ve himayesine sığınmak; kişiye dua ve ibadet sevabı kazandırmasının yanı sıra, aynı […]

Devamını Oku

Yeni elbise giyerken hangi dualar okunur? Gelinlik giyerken okunacak dualar neler?

Yüce Allah’ın şükretmemizi gerektiren sayısız nimetlerinden biri de vücudumuzu sıcak ve soğuktan koruyan, yaratılışımıza uygun olarak toplum içerisinde edep ve iffetimizle dolaşabilmemizi sağlayan, üzerimize giydiğimiz elbiselerimizdir. Bu itibarla elbise, ayakkabı ve benzeri giysileri elde edebilme, alabilme ve giyinebilme imkânına sahip olduğumuzdan dolayı Rabbimize hamdedip şükretmek, giysilerimizin hayırlara vesile olması için dua etmek ve o giysiler […]

Devamını Oku

Uyanınca hangi dualar edilir? Sabah hangi dualar edilir? Yataktan kalkarken edilecek dualar neler?

Peygamberimizin eşi Hz. Âişe (r.a.) diyor ki; Hz. Peygamber (s.a.s.) geceleyin uyanınca şu duayı okurdu: Okunuşu: “Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke, Allâhümme ve bi-hamdike, esteğfiruke li-zenbî ve es’elüke rahmeteke. Allâhümme zidnî ‘ılmen ve lâ tüziğ kalbî ba’de iz hedeytenî ve heb lî min ledünke rahmeten inneke ente’l-vehhâb.” Anlamı: “Allah’ım! Seni hamdinle tenzih ederim. Sen-den başka […]

Devamını Oku

Uyumadan önce hangi dualar edilir? Uyku dualar hangileri? Peygamberimiz nasıl uyurdu?

Berâ İbn Âzib (r.a.) diyor ki; Resûlullah (s.a.s.) yatmadan önce abdest alıp şöyle dua edilmesini tavsiye etti: Okunuşu: “Allâhümme eslemtü nefsî ileyke ve veccehtü vechî ileyke ve fevvadtü emrî ileyke ve elce’tü zahrî ileyke, rağbeten ve rehbeten ileyke, lâ melcee ve lâ mencâ minke illâ ileyke. Âmentü bi-kitâbike’l-lezî enzelte ve bi-nebiyyike’l-lezî erselte.” Anlamı: “Allah’ım! Kendimi […]

Devamını Oku

İstihare duası nedir? İstihare için hangi dualar edilir? İstihare namaz duası!

Sözlükte hayır ve iyilik istemek, bir şey hakkında hayır talep etmek anlamlarına gelen istihâre, bir kimsenin yapmayı istediği bir şeyin kendisi için hayırlı olup-olmayacağını Allâh’ın kendisine bildirmesi maksadıyla yatmadan önce iki rek’at namaz kılarak Allâh’a dua etmesidir. İnsanlar, bazen kendileri için önemli bir karar verecekleri veya bir seçim yapacağı zaman dünya ve ahiret bakımından kendileri […]

Devamını Oku