eansiklopedi

Üzerindeki farz olan oruç borcunu tutmadan önce ölen kimsenin hükmü nedir?

Bir kimse Ramazandan veya başka bir oruçtan üzerindeki farz olan oruç borcunu tutmadan önce öldüğü zaman ya hastalık, yolculuk ve acizlik gibi hiçbir mazereti olmaksızın borcunu eda edebilme imkanına kavuştuktan sonra ölmüştür veya böyle bir imkanı bulamadan ölmüştür. Eğer oruç tutma imkanına sahip olmuş ve edasına mani bir mazeretle karşılaşmadan vefat etmişse bu oruç ya […]

Devamını Oku

teravih mukabele ramazan oruç tutmak

Bir adam Ramazan günü eşiyle cima etmek istedi ve cimadan önce bir şeyler yiyerek orucunu bozdu. Sonra da cima etti. Buna keffaret gerekir mi, gerekmez mi? Orucunu mazeretsiz bozan kimseye gereken şey nedir?

Elhamdulillah. Bu meselede alimlerin meşhur iki görüşü vardır. Birinci görüşe göre keffaret gerekir. Bu görüş Malik, Ahmed ve Ebu Hanife gibi cumhurun (çoğunluğun) görüşüdür. İkinci görüşe göre keffaret gerekmez. Bu da Şafiî’nin görüşüdür. Bu iki görüşün dayanağı şudur: Keffaretin sebebi orucu veya sahih bir orucu cima ile veya cima ve diğer şeylerle bozmaktır. Hangi şeylerin […]

Devamını Oku

ramazan oruç iftar sahur

Bir adam Ramazan günü hanımıyla cima ettiği ve fidye vermeye imkan bulamadığı zaman kendisinden keffaret düşer mi?

İlim adamları bu meselede ihtilaf ettiler. (Ahmed b. Hanbel’in) mezhebine göre bu durumda keffaret düşer. Çünkü Peygamber vesellem Ramazanda cima eden adama: “Bunu ailene yedir de imkan bulduğun zaman öde” demedi. Bilakis sadece “bunu ailene yedir” dedi. İkinci görüşe göre keffaret düşmez, zimmetinde borç olarak kalır. İmkan bulduğu zaman keffaretini (fidyesini) verir. Daha sonra köle […]

Devamını Oku

dilek niyaz isteme

Gecenin devam ettiğini zannederek şafak doğduğu esnada hanımı ile cima eden, sonra şafağın doğduğunu anlayan adama ne gerekir?

Elhamdulillah. Bu meselede ilim adamlarının üç görüşü vardır: Birincisi: Bu adama hem kaza, hem keffaret gerekir. Bu, Ahmed İbn Hanbel’in meşhur olan görüşüdür. İkincisi: Bu adama kaza gerekir. Bu, Ahmed’in mezhebindeki ikinci görüştür. Ebu Hanife, Şafiî ve Malik’in görüşü de budur. Üçüncüsü: Bu adama kaza da gerekmez, keffaret de gerekmez. Said İbn Cübeyr, Mücahid, el […]

Devamını Oku

allah muhammed din iman

Hocalar keffareti kocaya niçin kayıtsız şartsız vacip kıldılar da unutan ve zorlanan kadından onu düşürdüler?

Bu meselede pek çok ihtilaf vardır. Ahmed İbn Hanbel’in mezhebinde meşhur olan görüşe göre unutarak cima eden erkeğe kasten cima edene olduğu gibi hem kaza hem keffaret gerekir. İmam Malik de bu görüştedir. İmam Ahmed’den gelen diğer bir rivayete göre unutarak cima eden erkeğe keffaret gerekmez. İbn Batta bu görüşü tercih etmiştir. Ahmed’den gelen bir […]

Devamını Oku

Bir adam Ramazan günü eşiyle cima etti ve arka arkaya iki ay keffaret orucu tuttu. Eşine de bir şey gerekir mi, gerekmez mi?

Bismillah, elhamdulillah… Bu iş kadının kendi iradesiyle ve zorlanmadan olduğu zaman ona da aynı şey gerekir. Kadın oruç tutmaktan aciz ise altmış fakiri doyurur. Bunun miktarı herbir fakir için yarım ölçektir. Fakat bu işi zorla ve şiddetli dayakla yapmışsa ona hiçbir şey yoktur. Bütün günah kocasınındır. Kocasına kolaylık gösterdiyse aynı şekilde kadına da keffaret gerekir.

Devamını Oku

teravih mukabele ramazan oruç tutmak

Bir adam Ramazan günü hanımıyla cima ettiği zaman her ikisi için tek bir keffaret mi gerekir yoksa erkek için bir keffaret, kadın için bir keffaret mi gerekir?

Bazı alimlere göre tek bir keffaret her ikisine de yeter. Fakat sahih olan görüşe göre kadın bu işe gönüllü katıldığı zaman kocası gibi ona da keffaret gerekir. Fakat gönülsüz/zorla katıldığı zaman bu günün kazasından başka kendisine hiçbir şey gerekmez. Çünkü zorlanan kişi şu ayetten dolayı mazurdur:  “Ancak kalbi iman ile dolu olduğu halde zorlanan kişi […]

Devamını Oku

ilahiyat muhammed hadis fıkıh

Bir adam Ramazanda aynı gün içinde hanımı ile birden fazla cima ettiği zaman bir keffaret mi gerekir yoksa birden fazla keffaret mi gerekir?

Bir adam aynı gün içinde hanımıyla iki defa cima ettiği zaman ona sadece bir keffaret gerekir. İki ayrı günde cima ettiği ve birinci günün keffaretini ödemediği zaman yine tek bir keffaret yeterlidir. Fakat mesela günün başında bir cima etmiş, onun keffaretini vermiş, daha sonra bir daha cima etmişse ikinci bir keffaret daha ödemesi gerekir.

Devamını Oku

islam soru fetva yorum

Bir adam Ramazanda üç gün peşipeşine hanımıyla cima etmiş. Bu adama ne gerekir?

Bir kimse oruçlu iken cima yaptığı zaman büyük bir günah işlemiş olur. Bundan dolayı Allah’a tevbe etmesi ve cima yaptığı günü kaza etmesi gerekir. Bununla beraber ayrıca kendisine ağır bir keffaret de gerekir. Bunun keffareti bir köleyi özgürlüğüne kavuşturmaktır. Buna imkan bulamazsa iki ay arka arkaya oruç tutmaktır. Buna da imkan bulamazsa herbirine yarım ölçek […]

Devamını Oku

sağlık yaşam hastalık

Ramazanda oruç tutmaması caiz olan yolcu bir adam oruçlu iken eşiyle cima etmiş. Bu konuda ona keffaret gerekir mi?

Benim görüşüme göre oruç tutmamasını ve namazları kısaltmasını mubah kılan bir yolculuğa çıktığı zaman ona keffaret gerekmez. Çünkü bir yolcunun Ramazan günü yiyerek orucunu bozması caiz olunca cima etmesi de caiz olur. Kadın oruçlu olduğu zaman bunun için orucunu bozması caizdir. Çünkü o da yolcudur ve bu işe de zorlanmıştır. Benim görüşüme göre bunda bir […]

Devamını Oku

teravih mukabele ramazan oruç tutmak

Oruçlu iken hanımı ile cima eden bir adamın keffareti için altmış fakiri doyurması caiz olur mu?

Ramazan günü oruç tutmak kendisine vacip olduğu halde hanımı ile cima eden kimseye keffaret gerekir. Bunun keffareti bir köleyi özgürlüğüne kavuşturmaktır. Buna imkan bulamazsa peşipeşine iki ay oruç tutmaktır. Fakat bu kişinin altmış fakiri doyurması caiz olur mu diye sorulmaktadır. Biz deriz ki: Oruç tutmaya gücü yettiği zaman peşipeşine iki ay oruç tutması gerekir. Bir […]

Devamını Oku

din kuran islam diyanet

Ramazan günü karısıyla cima eden kimsenin hükmü nedir?

Karı ve koca o gün oruç tutmamaları mubah olan kişilerden iseler mesela yolcu iseler oruçlu bile olsalar bunda bir sakınca yoktur.Ancak orucu bozması kendisi için helal olmayan kimselerden birisi olduğu zaman bu fiili işlemek ona haramdır. İşlerse günahkar olur ve o günün kazasıyla birlikte bir tane de köleyi özgürlüğüne kavuşturması gerekir. Buna imkan bulamazsa peşipeşine […]

Devamını Oku

islam soru fetva yorum

Ramazan ayının bir kısmına sağlıklı bir şekilde yetiştikten sonra bilincini kaybeden ve hala bilinci yerine gelmeyen bir hasta şayet ölse çocukları onun yerine kaza orucu tutacaklar mı?

Bismillah, elhamdulillah… Aklını giderici veya baygınlık denilen bir hastalığa yakalandığı zaman o kişinin üzerinden kaza yükümlülüğü düşer. Bilinci yerine geldiği zaman dahi o orucu kaza etmesi gerekmez. Onun durumu kaza yükümlülüğü bulunmayan mecnun ve bunağın durumu gibidir. Ancak baygınlık bir veya iki ya da üç gün gibi kısa bir süre sürdüğü zaman ihtiyaten kaza etmekte […]

Devamını Oku

ilahiyat muhammed hadis fıkıh

Benim çok yaşlı ve Ramazan orucunu tutmaktan aciz bir annem var. Yaşlılıktan ve hastalıktan dolayı üç seneden beri oruç tutamadı. Onun yapması gereken şey nedir?

Durum senin anlattığın gibi olduğu zaman üç sene içindeki Ramazanlardan oruç tutmadığı herbir güne karşılık bir yoksulu doyurması gerekir. Ailenize yedirdiğiniz buğday veya pirinç veya hurma gibi yiyeceklerden yarım ölçeği bir yoksula yedirirsiniz. Başarı Allah’tandır.

Devamını Oku

kuran yasin dua ayet sure

Doktorlar iyileşmesinin imkansız olduğuna hükmettikten sonra bir şahıs hastalığından kurtulduğu ve Ramazan günleri geçtikten sonra şifaya kavuştuğu zaman geçmiş günleri kaza etmesi istenir mi?

Bir kimse yaygın kanaate göre veya doktor raporuyla iyileşme ümidi bulunmayan bir hastalık sebebiyle Ramazanın bir kısmını veya tamamını oruçsuz geçirdiği zaman yapması gereken şey herbir günün orucundan bedel olarak bir yoksulu doyurmaktır. Bunu yaptıktan sonra Allah’ın takdiriyle şifaya kavuştuğu zaman fidye verdiği günleri tekrar tutmasına gerek yoktur. Çünkü oruç bedeli olarak fidye vermekle borcundan […]

Devamını Oku

allah muhammed din iman

Ben hasta bir bayanım. Geçen Ramazan bazı günler oruç tutmadım. Hastalığım sebebiyle bunları kaza edemedim. Bunun keffareti nedir? Aynı sebeple bu sene de oruç tutamayacağım. Bunun da keffareti nedir?

Oruç tutmak kendisine zor gelen bir hastanın oruç tutmaması meşrudur. Ne zaman şifaya kavuşursa o zaman bunu kaza eder. Çünkü Allah Teala şöyle buyurur: “Kim hasta veya yolculuk halinde bulunursa tutamadığı günler sayısınca diğer günlerde oruç tutar.” (Bakara, 185) Hastalığın devam ettiği sürece senin bu seneki Ramazanda da orucu terketmende bir sakınca yoktur. Çünkü hasta […]

Devamını Oku

ramadan niyet sahur ibadet

Loğusalık veya hamilelik veya emziklilik durumunda sağlığı yerinde olduğu halde Ramazan orucunu tutmayan kimsenin oruç tutması mı daha faziletlidir yoksa sadaka vermesi yeterli olur mu?

Ramazan ayında loğusa olduğu için oruç tutmayan kimsenin loğusalığı sebebiyle tutmadığı günlerin orucunu kaza etmesi gerekir. Hamileye gelince onun hamilelik halinde oruç tutması gerekir. Ancak oruç tuttuğunda kendisinin veya ceninin zarar göreceğinden korktuğu zaman oruç tutmamasına ve çocuğunu doğurup loğusalıktan temizlendikten sonra onları kaza etmesine izin verilmiştir. Bir sonraki Ramazan gelmeden önce kaza ettiği zaman […]

Devamını Oku

teravih mukabele ramazan oruç tutmak

Bir kimse güneşin battığını zannederek orucunu açtı. Fakat daha sonra güneşin batmadığı ortaya çıktı. Durum ne olacak?

Alimler bu kişiye kazanın gerekip gerekmediğinde ihtilaf ettiler. Cumhur, Malik’in Ömer’den rivayet ettiği bir haberle istidlal ederek (böyle bir durumda) kazanın vacip olduğuna hükmetmiştir. Ömer (bulutlu bir günde güneşin battığını zannederek) iftar etmiş fakat daha sonra güneş açınca şöyle demiştir: Mesele basit. Biz elimizden geleni yaptık.585 Abdurrezzak kendi rivayetinde şöyle bir ilavede bulundu: Bir gün […]

Devamını Oku

din kuran islam diyanet

Hava bulutlu olduğu zaman müezzin ezanı okusa ve bazı insanlar ezana göre hareket edip oruçlarını açmış olsalar fakat daha sonra güneşin batmamış olduğu anlaşılsa bu durumda orucun hükmü nedir?

Başına böyle bir şey gelen kimsenin güneş batıncaya kadar kendisini yemekten ve içmekten vs.den tutması ve o günü sonra kaza etmesi gerekir. Cumhurun görüşü budur. Güneşin battığını bütün gücüyle araştırdıktan sonra iftar ettiği zaman kendisine herhangi bir günah yoktur. Nitekim Şabanın otuzuncu günü oruçsuz olarak sabahlasa sonra gündüz Ramazan olduğu anlaşılsa ilim adamlarının cumhuruna göre […]

Devamını Oku

din kuran islam diyanet

Ramazanda meşru bir mazereti olmaksızın kasten orucunu bozan bir kimsenin keffareti nedir?

Bir kimse (Ramazanda) oruç olduğunu bildiği halde cinsel ilişkide bulunarak orucunu bozarsa Allah’a tevbe ile birlikte ona hem kaza hem de keffaret gerekir. Orucun keffareti mümin bir köleyi azat etmektir. Buna gücü yetmezse peşipeşine iki ay oruç tutmaktır. Buna da gücü yetmezse altmış fakiri doyurmaktır. Kadın bu işe zorlanmamışsa erkeğe gereken şeyin aynısı onun için […]

Devamını Oku

islam soru fetva yorum

Mazereti olmaksızın Ramazan günü orucu tutmamanın hükmü nedir?

Ramazanda mazeretsiz oruç tutmamak en büyük günahlardan biridir. İnsan bununla fasık olur. Allah’a tevbe etmesi ve tutmadığı orucu kaza etmesi gerekir. Yani: Eğer oruç tutar da gündüz saatlerinde hiçbir mazeret olmaksızın orucu bozarsa bozduğu orucu kaza etmesi gerekir. Çünkü oruca başladığı zaman onunla kendisini bağlamıştır ve farz olduğu için bu fiilin içine girmiştir. Artık onu […]

Devamını Oku

ilahiyat muhammed hadis fıkıh

Farz olduğunu inkar etmeksizin Ramazanda oruç tutmayan kimsenin hükmü nedir? Önemsemeyerek defalarca orucu terketmesi onu İslamdan çıkarır mı?

Meşru bir mazereti olmaksızın kasten Ramazan orucunu terkeden kimse büyük bir günah işlemiş olur. Alimlerin görüşlerinden sahih olanına göre bundan dolayı tekfir edilmez. Allah’a tevbe etmesi ve bunları kaza etmesi gerekir. Farz olduğunu inkar etmeyip de sadece önemsemediği ve tembellik ettiği için tutmadığı zaman orucu terketmenin en büyük küfür (yani kişiyi dinden çıkaran küfür) olmadığına […]

Devamını Oku

kuran yasin dua ayet sure

Ben bir gencim. Büyük bir sapıklık içinde bulunuyordum. Çok şükür Allah’a samimi bir tevbe ile tevbe ettim. Fakat bu dönemde uzun bir süre oruç tutmadım. Bana kaza gerekir mi?

Kendisinin de anlattığı gibi daha önce yolunu şaşırıp da sonra Allah’ın lutfuyla hidayeti bulan bu adama Allah’tan sebatı ve onu nefsine, hevasına ve şeytana karşı kazandığı bu başarıda devamlı kılmasını dileriz. Bu, ona Allah’ın bir nimetidir. Sapıklığı ancak ona müptela olup da sonra İslamın hidayetine eren kimse bilir. Dolayısıyla bir insan ancak küfrü tanıdığı zaman […]

Devamını Oku

allah muhammed din iman

Diğer farzları yerine getirmekle beraber hiçbir mazereti olmadığı halde üzerinden pek çok Ramazan ayı geçen yani senelerce oruç tutmayan kimsenin hükmü nedir? Tevbe ederse ona kaza da gerekir mi?

Doğrusu tevbe ederse ona kaza gerekmez. Çünkü belli bir vakte bağlı herbir ibadeti kişi mazeretsiz olarak bile bile tehir ettiği zaman Allah Teala bunu ondan kabul etmez. Bu duruma göre kaza etmesinin bir faydası olmaz. Fakat onun tevbe etmesi ve bol bol salih ameller işlemesi gerekir. Kim tevbe ederse Allah onun tevbesini kabul eder.

Devamını Oku

ramazan oruç iftar sahur

Ramazanın kazasını diğer Ramazana kadar geciktirene ne lazım gelir?

Onbir ay boyunca oruç tutamayacak şekilde yatağına bağlı bir hasta olmak gibi bir mazeret sebebiyle tutamadığı zaman kendisine kazadan başka bir şey gerekmez. Fakat oruç tutmaya gücü yettiği halde kendisinden kaynaklanan bir ihmal sebebiyle geciktirdiği zaman kaza ile birlikte bu ihmalden dolayı herbir gün için bir yoksulu doyuracak kadar da fidye vermesi gerekir.

Devamını Oku

ramadan niyet sahur ibadet

Hiçbir mazereti olmadığı halde bir sonraki Ramazan girinceye kadar Ramazan orucunun kazasını terkeden kimsenin hükmü nedir? Kaza ile birlikte tevbe etmesi yeterli olur mu, yoksa keffaret de mi gerekir?

Onun Allah’a tevbe etmesi ve kaza ile birlikte herbir gün için bir fakiri doyuracak şekilde fidye vermesi gerekir. Bu fidye, hurma veya buğday veya pirinç gibi o beldenin yaygın olarak kullanılan yiyeceklerinden Peygamberin ölçeğiyle yarım ölçek yiyecektir. Bunun miktarı da yaklaşık olarak birbuçuk kilogramdır. Onun için bundan başka bir keffaret yoktur. Nitekim sahabilerden bir topluluk […]

Devamını Oku