Din

Din ile ilgili konular

Batı Almanya’da tahsil gören ve bulundukları yerde kış günlerinde güneşin doğduğunu hiç görmeyen, yazın ise gündüzleri sadece dokuz saat süren bir kişi ne zaman iftar edeceklerini ve ne zaman imsak yapacaklarını soruyor?

ramadan niyet sahur ibadet

Hamd, Allah’a mahsustur. İmsak vaktine gelince Allah Teala bu konuda şöyle buyurmaktadır:“Sabahın beyaz ipliği (aydınlığı), siyah ipliğinden (karanlığından) ayırt edilinceye kadar yeyin, için, sonra akşama […]

Bir kimsenin bulunduğu yere ve yakınına telgraf haberi gelmediği ve kendi gözleminin doğru olduğunu bildiği zaman ve radyonun Ramazanın girdiği veya çıktığına dair verdiği haberi kabul etmediği zaman radyo haberiyle amel etmesi gerekir mi, gerekmez mi?

din kuran islam diyanet

Hamd alemlerin Rabbinedir. Salât ve selam Peygamberimiz Muhammed’e, onun ailesi ve arkadaşlarınadır. Kendisinde ve yakınında telgrafın bulunmadığı her beldede onlara Ramazan hilalinin girdiği veya çıktığı […]

Ramazan hilali ilk görüldüğünde kendisi görmedikçe oruç tutmayan ve “hilali görünce oruç tutunuz, hilali görünce bayram ediniz” hadisiyle amel eden kimsenin hükmü nedir? Böyle kimselerin bu hadisi delil olarak kullanmaları doğru mudur

islam soru fetva yorum

Müslümanlardan adaletli bir kişi bile görse hilalin görüldüğü sabit olduğu zaman oruç tutmak vaciptir. Nitekim Peygamber Sallallahu aleyhi vesellem, bir bedevi hilali gördüğüne şahitlik ettiği […]