Fetvalar

Diyanet işleri Başkanlığı Fetvalar

Kader değişir mi?

İnsan, kaderinin ne olduğunu bilmemektedir. Dolayısıyla insana dü-şen Allah’ın verdiği akıl, irade ve imkânlar çerçevesinde görevlerini en iyi şekilde yapma gayret ve şevki içinde olmaktır. […]

Berzah hayatı ne demek?

Berzah, sözlükte “iki şey arasındaki engel, perde ve ayırıcı sınır” de-mektir. Dinî ıstılahtaki karşılığı ise, “ölümden sonra başlayan ve mah-şerdeki dirilişe kadar devam edecek olan […]

Ahir Zaman ne demek?

“Ahir zaman”, dünya hayatının kıyamet kopmadan önceki son dilimi anlamında kullanılan bir kavramdır. İslam inancına göre, âlemin başlan-gıcı olduğu gibi sonu da vardır. Ancak bu […]