Tarih

Tarih ile ilgili maddeler ve konular.

17. Yüzyılda Islahat Hareketleri

Devlet otoritesini sağlamak için iş başına getirilen Kuyucu Murad Paşa (1606-1611), Anadolu’da Celâlî ayaklanmalarının bastırılmasına çalıştı. 100.000’i aşkın Celâlî öldürüldü. Devlet otoritesini sağlamaya yönelik bu […]

Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu

Osmanlılar, Oğuzlar’ın Bozok Kolu’ndan Kayı Boyu’ndandır. Kayılar’ın Anadolu’ya gelişleri hakkında kesin bir bilgimiz yoktur. Ancak Osmanlı Devleti’ni kuran Osman Bey’in Ertuğrul Gazi’nin oğlu olduğu, O’nun […]

Asya Hun İmparatorluğu Tarihi

Asya Hunları Devleti, anavatan coğrafyası içerisinde, Çin’in kuzeybatısında Altaylar’dan Orkun havzasına kadar uzanan bozkırlarda kurulan bir Türk devletidir. Çin kaynaklarında M.Ö. I. binli yıllardan itibaren […]

Cov/Chou/Tcheou Devleti Tarihi

Tarihte Türk devletlerinin adı bilinen en eskisidir. Boylar birliği olarak Cov Hanedanı’nın idaresinde kurulan devlet bugünkü Kuzey Çin’de (Ordos Bozkırı, onun kuzeyinde uzanan Şen-si ve […]

Selçuklu Tarihi Kronolojisi

Selçuklular’ın atası Dokak’ın doğumu 885 Dokak’ın Cend’e gidişi ve Müslüman oluşu 915 Dokak’ın oğlu Selçuk Bey’in ölümü 988 Emîr İsrâil Arslan Yabgu’nun Selçuklular’ın başına geçmesi […]