Cenin ne demek? Cenin anlamı nedir? İslam’da cenin aldırmak nedir?

Ana rahminde doğma zamanını tamamlayamamış veya vaktinden önce düşmüş çocuk.  Henüz doğmamış, doğum vaktine kadar ana rahminde kalan çocuk. Kur’an ı Kerim’de insanın yaratılışı anlatılırken onun anne karnında çeşitli evrelerden geçtiği ve belli bir süre sonunda rahimdeki gelişmesini tamamlayıp dünyaya geldiği belirtilmektedir. Çocuğun anne karnında geçirmiş olduğu bu sürece cenin dönemi denilir. Fıkıh bilginleri cenini, hayat hakkına sahip bir varlık olarak kabul etmişlerdir. Hakkında miras, vasiyet vb. hükümler geçerlidir. Dinen ve tıbben geçerli olmayan bir nedenle cenini düşürmek veya aldırmak helal görülmemiştir.