Cennetül Mualla ne demek? Cennetül Mualla anlamı nedir? Cennetül Mualla nerede?

Mekke’nin en eski mezarlığı. Cahiliye devrinden bugüne kadar Mekke mezarlığı olan ve Kâbe’nin yaklaşık iki kilometre kuzeyinde Cin Mescidi’nin yanındaki bu yer İslam öncesi kaynaklarda “Hacun” diye geçmektedir. Hz. Peygamber’in dedelerinden Kusay ile Abdülmuttalip’in ve amcası Ebu Talip ile Hz. Peygamber’in hanımı Hz. Hatice’nin buraya defnedildiği bilinmektedir. Rivayetlere göre, Kusay defnedildikten sonra burası mezarlık olarak kullanılmaya başlanmıştır. Cennetülmualla’daki sahabelerin mezarlarına Osmanlılar tarafından kubbeler yaptırılmış ancak Abdülaziz b. Suûd’un emriyle 1926 yılında bütün türbeler yıktırılmış ve mezar taşları kaldırılmıştır.  Bugün  hiçbir  türbe  ve mezar taşının bulunmadığı Cennetülmualla hâlen mezarlık olarak kullanılmaktadır.