dindar imam hatip medrese islami ilimler

Cinlere peygamber geldi mi? Cinlerin nebisi ve resulü var mı?

Kur’an’da, şayet dünyada yaşayanlar melek olsaydı onlara meleklerden elçiler gönderileceği bildirilerek insanlara meleklerin peygamber olarak gönderilmesini isteyen müşriklerin bu talepleri reddedilmiştir. Bu açıdan bakıldığında cinlere de kendi türlerinden peygamber gönderilmiş olmalıdır. Bu görüşü benimseyen âlimler vardır. Ancak Resûl-i Ekrem’in hem insanlara, hem de cinlere peygamber olarak gönderildiği, Cin sûresinin üslûp ve muhtevasından anlaşılmaktadır. Bundan dolayı ona “insanların ve cinlerin peygamberi” anlamında “resûlü’s-sekaleyn” unvanı verilmiştir.