Çocuklarda Gelişim Nedir?

değerlereğitimi

Çocuk söz konusu olduğunda, onun eğitimi için konuşuyorsak öncelikle gelişim özelliklerinin bilinmesi temel ihtiyaçtır. Ancak bu başlık altında sadece gelişim kavramından bahsedeceğimizden ne anlama geldiğini vermekle yetineceğiz. Çocuğun gelişim özelliklerine ise, çalışmamızın ilerleyen kısımlarında ayrıntılı olarak yer verilecektir.

Gelişme organizmaların, büyüme, olgunlaşma ve öğrenmenin etkileşimiyle sürekli olarak ilerleme kaydeden değişmesi olarak tanımlanmaktadır. Gelişim bir süreçtir ve gelişim devamlıdır. Gelişim organizmanın, ilk oluşum anından başlayarak bedensel, zihinsel, dil, duygusal, sosyal gibi çok yönlü ilerleyen, belli koşulları olan en son aşamasına ulaşıncaya kadar sürekli ilerlemeyle devam eden bir değişimidir.31 Gelişim sürekli ilerlemeyle devam ettiği için buna bağlı olarak fiziksel görünümde değişim, yaşanmış tecrübelerle birlikte duygularda değişme, ilgi ve meraklarda da değişmeler görülmektedir. Bu durum gelişimin çok yönlü olduğunun bir göstergesidir.

Arzu Doğan

SAMER