Cömert ne demek? Cömert anlamı nedir? Cömertlik ne demek?

Karşılık beklemeden veren.  Elindeki maddi ve manevi imkânları meşru ölçüler içinde gönüllü olarak ve karşılık beklemeden başkalarının yararına sunup gereken yerde harcayabilen. Kur’anı Kerim, insanlara dünyada verilen mal ve mülkü Allah’ın bir lütfu olarak tanımlar. İnsana sadece harcama yetkisi verildiğini belirtir. Yüce Allah cömerttir. Kullarının da cömert olmasını ister. Fakirleri gözetmek için sadaka ve zekât verme emri Müslümanı cömert olmaya alıştırır.

Cömertlik konusunda peygamberler kendi toplumlarına örnek olmuşlardır. Cömert, Allah’a, cennete ve insanlara yakın; cehennemden uzak olan kişidir. Cimri ise Allah’tan, cennetten ve insanlardan uzak; cehenneme yakın olan kişidir.” (Hadis)