camiler kuranlar yazılar hat sanatı

Diğer peygamberlere neden fazla önem verilmiyor? Diğer peygamberlerin önemi nedir? Peygamberler arası ayrım var mı?

Müslüman olarak bütün peygamberlere iman edip onları sevmek ve önemsemek gerekir. Ancak Resûlullah’ın son peygamber olması ve getirdiği vahiylerin tahrif edilmemiş bulunması, onun önemini arttırmaktadır. Ayrıca Cenâb-ı Hak ona tâbi olmamızı ve salâtüselâm getirmek suretiyle önem vermemizi emretmektedir. Bu, diğer peygamberlerin önemsiz olduğu anlamına gelmez. Nitekim Allah Teâlâ, onların hikâyelerine, Kur’ân-ı Kerim’de genişçe yer vermek suretiyle, yaptıkları tevhit mücadelesinden ve getirdikleri mesajlardan bütün insanların yararlanması gerektiğine dikkat çekmiştir.