Dinde fırkalara bölünmeyin ne demek? Dinde ayrılmak ne demek? İslam’da fırkalara ayrılmanın hükmü nedir?

Fırka kelimesi ayırmak ve bölmek gibi anlamlara gelmektedir. Siyasî ve itikadî (inanç esaslarını konu edinen) mezhepler için kullanılan bir terimdir. Fark kökünden gelen bu terim ayetlerde aynı kökten gelen benzer kelimeler ile kullanılarak gerek dini gerekse sosyal hayat içindeki her türlü bölünmeye karşı olmayı ifade etmekte ve ayetlerde: “Hep birlikte Allah’ın ipine yapışın, fırkalara bölünüp parçalanmayın; Allah’ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın.” (3/103) buyrularak tevhit yani birleyicilik dini etrafında buluşulması emredilmektedir. Yine ayetlerde: “Kendilerine açıkseçik kanıtlar geldikten sonra, çekişmeye girip fırkalar halinde parçalananlar gibi olmayın. Böyle olanlar için çok büyük bir azap vardır.” (3/103) diye buyrularak insanlar uyarılmakta ve dinlerini parça parça edip fırkalara, hiziplere bölünenlerin hükmünün Allah’a kaldığı ve Allah’ın bu yapılanlardan haberdar olduğu ifade edilmektedir (6/159). Ayrılıktan hayır çıkmaz. İnananların fırkalara bölünmekten uzak durması, Kur’ânı Kerîm çatısı altında birleşmesi ve peygamberimizin Kur’ân ayetlerinden hareketle ortaya koymuş olduğu uygulamaları esas alması gerekir. Yüce Allah’ın kulları için çizmiş olduğu yol budur. Ayetlerde: “O halde sen yüzünü, bir hanîf (Allah’ı birleyen) olarak dine, Allah’ın insanları üzerinde yarattığı fıtrata çevir.” (30/30) diye buyrulmasına rağmen yine “Onlar ki, dinlerini parçalayıp hizipler/fırkalar haline geldiler. Her hizip kendi elindekiyle sevinip övünür.” (30/32) ayeti ile de insanların düştükleri bu hataya dikkat çekilerek inananlar uyarılmaktadırlar. Yine ayetler: “Kendilerine ilim geldikten sonra, sadece aralarındaki kıskançlık ve azgınlık yüzünden fırkalara bölündüler.” (42/12) diye buyurarak da insanlar arası kıskançlık ve çekişmeler sebebiyle de çeşitli mezhep ve fırkaların ortaya çıktığına dikkatleri çekmektedir.

Dini dosdoğru tutun; onda bölünüp fırkalara ayrılmayın.

Şura Suresi Ayet 13