Domuz eti haram mı? Domuz eti yemenin hüküm nedir ve neden haram? İslam’da leş ve kan yemek nedir?

Ayette açık bir şekilde yenilmesi yasak olan şeyler sayılmakta ve bu sayılanlar dışındaki şeylerin yenilmesini haram ilan etmek yasaklanmaktadır. Daha önce de ifade edildiği gibi din konusunda hüküm yalnız Allah’ındır. Allah’ın haram ettiği haram, helal kıldığı ise helaldir. Allah’ın hükümleri dışında başka helal ve haramlar icat etmek ise Allah’a iftirada bulunmak anlamına gelecektir. Ayetlerde peygamberimize: “De ki:

Bana vahyolunanlar içinde, bu haram dediklerinizi yiyecek birine yasaklanmış bir şey bulamıyorum. Yalnız şunlardan biri olursa başka: leş, akıtılmış kan, domuz eti ki o bir pisliktir Allah’tan başkası adına boğazlanmış bir murdar.” (6/145) diye buyrulmakta Allah’ın açık bir şekilde haram kıldıkları dışındaki şeylerin haramlaştırılmalarının söz konusu edilemeyeceğine dikkat çekilmektedir. Allah’ın açık bir şekilde yasak ettiği haramları çeşitli gerekçelerle çekiştirerek artık günümüzde haram kabul edilmelerine gerek olmadığı şeklindeki dayanaksız iddiaların dini açıdan bir geçerliliği bulunmamaktadır. Domuzun pislik içinde yaşamasından dolayı haram edildiği ve günümüzde oldukça sağlıklı ortamlarda barındırıldıkları gibi anlamsız yorum ve değerlendirmelere gerek yoktur. Allah’ın haram ilan ettiği yiyecekler görüldüğü gibi oldukça sınırlı ve zaten zaruri ihtiyaç duyulmayacak şeylerdir. Bu noktada Allah’ın herhangi bir şeyi haram etmiş olmasını yeterli görmek ve hakkında bilgimiz olmayan konularda spekülatif yaklaşımlarda bulunmamak gerekir. Sebebi ne olursa olsun önemli değildir. Önemli olan Allah’ın, domuz etinin yenilmesini yasak etmesidir. Kula düşen yaratıcısının yasaklarına uymaktır; sorgulamak değil. Allah bir konuda hüküm verdiyse bu hüküm ile beraber illaki bir gerekçe de bildirmeye ihtiyacı yoktur. Bu, kendi içinde bir imtihandır aslında. Günümüzde kendini müslüman kabul etmesine rağmen kendini kurallar üstü görerek gelişmişliğin bir göstergesiymiş gibi bunca et çeşidi varken domuz eti yemekten sakınmayan kişilerin varlığı, bu kişilerce basit bir imtihanın dahi önemsenmediğinin bir göstergesidir.

O size ancak şunları haram kılmıştır: Ölü, kan, domuz eti, Allah’tan başkası adına kesilen hayvan. Bununla birlikte, zorda kalan, başkasının hakkına tecavüz etmemek, sınırı da aşmamak şartıyla bunlardan yerse, şüphesiz Allah bağışlayandır (Gafûr), merhamet sahibidir (Rahîm).

Nahl Suresi Ayet 115