Dünya tarihinde etkili pek çok insan var onlar neden peygamber değildir? | Ansiklopedi

Dünya tarihinde etkili pek çok insan var onlar neden peygamber değildir?

islam soru fetva yorum

Dünya tarihinde etkili olan insanlara baktığımızda esasında bunların önemli bir kısmının peygamberler olduğunu görürüz. Geçtiğimiz yüzyılda batılı bir araştırmacı tarafından kaleme alınan bir kitap, dünya tarihinde en etkili yüz insanı konu edindi. Kitabın yazarı özellikle milyonlarca insanın kaderini etkilemiş, medeniyetlerin yükseliş ve düşüşüne sebep olmuş, tarihin gidişine yön vermiş kişileri listesine eklemiştir. Kitapta iki büyük dinin peygamberine Hz. İsa ve Hz. Musa’ya da yer veren yazar, tarihi en çok etkileyen kişiler arasında birinciliği Peygamberimiz Hz. Muhammed’e (s.a.s.) vermiştir.

Tarih alanında araştırma yapan bilim adamları dünya tarihinin önemli olaylarının özellikle de medeniyetlerin kurulması ve yayılmasının peygamberler öncülüğü ile olduğunu itiraf etmişlerdir. İnsanoğlunda akıl ne ise insanlık tarihinde peygamberlik odur. Peygamberler medeni teşkilatlanma usullerini bulup uygulamaya koyma konusunda da insanlığa öncülük etmişlerdir. Sanat ve teknikle ilgili olan her şeyin ilk bilgisine Allah’ın gönderdiği peygamberlerle ulaşılmıştır. Ziraat, ticaret, tıp, demiri eritme ve işleme, elbise dikme, gemicilik gibi konularda da peygamberler insanlara rehber olmuşlardır. Allah’ın Hz. Davud’a demiri yumuşatıp erimiş bakırı kaynağından sel gibi akıtmayı ve zırh yapma sanatını öğrettiğine dair Kur’an’da verilen bilgiler dikkate alınırsa ve bu çağa “demir çağı” adı verilmesi göz önünde bulundurulursa peygamberlerin tarih sahnesindeki etkin karakterler oluşu daha iyi anlaşılacaktır.

Peygamberlerin hepsi insanların erdemli, nezih bir hayat sürebilmesi için çabalamışlardır. İyiliği tanıtıp, iyiliğin yollarını göstermiş ve yeryüzünde iyiliğin hâkim olması için gayret sarf etmişlerdir. Bunun neticesinde adalet, hak ve hukuka riayet, doğruluk, emanet, insanlar arası ilişkilerde sevgi ve saygı, iyiliği gözetmek, zalime ve zulme karşı olmak gibi erdemlerin insanlarca benimsenmesini sağlamışlardır. Aynı zamanda kötülüğü tanıtıp kötülükten uzak durmayı tavsiye eden peygamberler yalan, haksızlık, zulüm, hırsızlık, alay, kibir gibi kötü olan şeylerin insanlarca benimsenmemesi için mücadele etmişlerdir. Peygamberlerin insanlığa sunup uygulamaya çalıştıkları bu bilgilerin insanlık tarihindeki değerinin ne kadar yüce olduğu aşikârdır.