amerika gazete oku en yeni haberler teknoloji haberleri

Faiz haram mı? Faizin hükmü nedir? Faiz yemek nedir? İslam’da ve Kuran’da faiz nedir?

Ayetlerde geçen ‘riba’ kelimesi sahip olunan para ya da mal üzerinden edinilen haksız kazancı ifade etmektedir. Günümüzde daha çok tefecilik ya da faizcilik olarak bilinen uygulamadır. Allah açık bir şekilde bu yolla elde edilen kazancı haram kıldığını bildirmektedir. Ayetlerde: “İnsanların malları içinde artsın diye riba olarak verdiğiniz, Allah katında artmaz. Allah’ın yüzünü isteyerek verdiğiniz zekâta gelince, işte onu verenler kat kat artıranların ta kendileridir.” (30/39) buyrulmakta ve yine “Ey iman sahipleri, Allah’tan korkun. Ve eğer inanıyorsanız ribadan geri kalanı bırakın.” (2/278) buyrularak da riba yoluyla elde edilen kazancın terk edilmesi emredilmektedir. Bununla birlikte yine ayetlerde riba yoluyla elde edilecek kazançların insana hayır getirmeyeceği, sadakaların ise artış ve hayır getireceği ifade edilmektedir: “Allah, ribadan beklenen artışı mahveder, sadakalar karşılığında artışlar getirir. Allah, nankörlüğe batmış günahkârların hiçbirini sevmez.” (2/276). Ayetler kazancın helal yollardan elde edilmesini söylemekte ve bırakın ihtiyaç içindeki birine verdiğiniz bir değeri misli ile geri istemeyi size borçlu olan birini sıkıştırmadan elinin genişlemesini beklemenizi hatta borcunu bu kişiye sadaka olarak bağışlamanızı dahi tavsiye eder: “Eğer borçlu zorluk içinde ise eli genişleyinceye kadar beklenir. Borcunu sadaka olarak ona bağışlamanız sizin için daha hayırlıdır; eğer bilirseniz.” (2/280). Görüldüğü gibi nerede Kur’ân’ın ortaya koymuş olduğu inanç sistemi nerede insanların haksız ve zalimce elde etmeye çalıştıkları riba sistemi.

O ribayı yiyenler, şeytanın bir dokunuşla çarptığı kişinin kalkışından başka türlü kalkamazlar. Bu böyledir, çünkü onlar, “Alışveriş de riba gibidir.” demişlerdir. Oysaki Allah, alışverişi helal, ribayı haram kılmıştır.

Bakara Suresi Ayet 275