din kuran islam diyanet

Fıtır sadakasını nakit olarak ödemek caiz olur mu?

Fitrenin nakit olarak ödenmesi ihtilaflı bir konudur. Benim görüşüme göre İbn Ömer Radıyallahu anh hadisinden dolayı yiyecekten başkası fitre yerine geçmez. İbn Ömer Radıyallahu anh şöyle der: “Rasulullah Sallallahu aleyhi vesellem fıtır sadakasını hurmadan bir ölçek veya arpadan bir ölçek olarak farz kıldı.”

Ebu Said elHudri Radıyallahu anh de şöyle dedi: “Biz Peygamber Sallallahu zamanında fitreyi yiyecekten verirdi. Bizim yiyeceğimiz hurma, arpa, kuru üzüm ve peynir idi.”

Bu iki hadisten açıkça anlaşılan şey şudur: Ancak yiyecek vermek fitre yerine geçer. Fitreyi yiyecek olarak vermek onu bütün aile halkına açıklar ve bildirir. Bunda bu sembol niteliğindeki ibadetin ilanı vardır. Fitreyi nakit olarak vermek ise bunu gizli hale getirir. Nakit olarak verildiği zaman veren kişi kendi menfaatini düşünebilir ve daha az para verebilir. Şeriata tabi olmak hayır ve berekettir. Bir kimse yiyecek vermenin fakirin yararına olmadığını söyleyebilir. Fakir gerçekten fakir olduğu zaman yiyecek mutlaka onun yararınadır.