teravih mukabele ramazan oruç tutmak

Fıtır sadakasıyla kastedilen şey nedir? Fıtır sadakasının sebebi nedir?

Fıtır sadakasıyla kastedilen şey bir kimsenin Ramazanın bitiminde tasadduk ettiği bir ölçek yiyecektir. Fıtır sadakasının sebebi, Ramazan orucunu açma ve Ramazanı tamamlama konusunda Allah’ın kuluna olan nimetinin şükrünü ifa etmektir. Bu sebeple ona “fıtır sadakası” veya “fıtır zekatı” ismi verilmiştir. Çünkü ona yani fıtra (orucu açmaya) nisbet edilmiştir. Şer’î sebebi budur. Vad’î sebebine gelince o da bayram gecesi güneş batınca bunun vacip olmasıdır. Bir kimsenin güneş battıktan sonra bir çocuğu dünyaya gelse ona fıtır sadakası gerekmez. Sadece müstehap olur. Bir kimse bayram gecesi güneş batmadan önce vefat ederse ona da fıtır sadakası gerekmez. Çünkü vücup sebebinin vücudundan önce vefat etmiştir. Bir kimse Ramazanın son günü güneş batmadan önce bir kadınla nikah akdi yapsa ilim ehlinin çoğunun görüşüne göre onun için fıtır sadakası ödemesi gerekir. Çünkü sebebin mevcudiyeti esnasında bu kadın onun eşidir. Bayram gecesi güneş battıktan sonra evlilik akdini yapmış olsa onun için fıtır sadakası ödemesi gerekmez. Kocanın hem eşinin, hem de çocuklarının fıtır sadakalarını ödeme yükümlülüğünü savunan görüşe göre bu böyledir. Her insan kendi fıtır sadakasını kendisi ödemekle yükümlüdür dediğimiz zaman bu meselede temsil sahih olmaz.