allah muhammed din iman

Fitre olarak verilmesi caiz olan şeyler nelerdir?

Hadiste fitrenin aşağıdaki beş şeyden verileceği geçmektedir:

1 Buğday, 2 Arpa, 3 Hurma, 4 Kuru üzüm, 5 Peynir.

Fakat bazı tahkikçi alimler hadiste sadece bu beş maddenin zikredilmesinin sebebini o zamanlar bu yiyecekler kullanılmaktadır diye açıklarlar ve mesela pirinç ve mısır gibi yiyeceklerin tüketildiği yerlerde bunlardan da fitre verilmesini caiz görürler.

Allah en iyi bilendir. Salât ve selam Muhammed’e, onun ailesine ve arkadaşlarına olsun.