amerika gazete oku en yeni haberler teknoloji haberleri

Gabe Gazvesi Nedir? Gabe Gazvesi Önemi Nedir? Gabe Gazvesi Sebepleri Ve Sonuçları Neler? Gabe Gazvesi Tarihi Nedir?

Müslümanlara karşı aniden yapılan savaşlardan biri de Gâbe Gazvesi’dir. Bu gazveye Zûkared Gazvesi adı da verilmektedir.

Savaşın Sebebi

Bir rivayete göre Hz. Peygamber’in Zâtü’r Rikâ’da ele geçirdiği yirmi deve, o sene Medine’de yaşanan kuraklık yüzünden Ebû Zer elGifârî’nin kontrolünde Gâbe civarına otlatmaları için götürülmüştü.

Bir gece Ebû Zer’in sürüsüne baskın düzenlenmişti. Gatafân kabilesine mensup Uyeyne b. Hısn adındaki kişi yanındaki askerlerle beraber develeri gütmekte olan Ebû Zer’in oğlunu şehit etmiş ve eşi Leyla’yı kaçırmışlardı. Başka bir rivayete göre ise Uyeyne b. Hısn’ın ilk baskında orada olmadığı ve baskını Ümmü Kırfe adlı kadının düzenlendiği rivayet edilmektedir.

Savaşın Hazırlıkları

Ebû Zer elGifârî ve ailesine yapılan bu saldırıyı haber alan Hz. Peygamber Sa’d b. Zeyd kumandasında sekiz kişilik bir öncü süvariyi göndererek hiç zaman kaybetmeden olay yerine göndermiştir. Müslümanların olay yerine varmasıyla karşılıklı ok atışları başlamış ve Muhriz b. Nadle burada şehid düşmüştür.

Gönderilen kişilerin ardından savaş için hazırlıklar başlamış ve Hz. Peygamber Medine’de yerini İbn Ümmü Mektûm’a bırakıp yedi yüz kişilik bir orduyla yola çıkmıştır. Hz. Peygamber karargâhını Zûkared’de bir tepenin üstüne kurmuştu. Sıkışan düşman ordusu kestikleri deveyi bile yüzmeden oradan hızlıca ayrıldılar. Arkalarından takip edilmesi teklif edilmiş olsa da çok uzağa gitmiş olabilecekleri düşünülerek bundan vazgeçilmiştir. Toplamda Ebû Zer’in oğlu da dâhil üç kişi şehit olmuş, düşman ordusundaki dört kişi de öldürülmüştür. Beş gün süren bu sefer sonucunda Hz. Peygamber ve ordusu Medine’ye dönmüşlerdir.

Müslümanlardan kaçan düşman ordusu, Ebû Zer’in hanımı Leylâ’yı bir gece sorguya çekerken bir deve ile kaçmış ve Medine’ye dönmüştür. Alınan bu bilgilerle düşman ordusu ele geçirilmiş ve kaçırılan develerin ise çoğu düşman elinden kurtarılmıştır.

Umut Güner Kimdir