amerika gazete oku en yeni haberler teknoloji haberleri

Gabe Gazvesinde Kadınlar! Gabe Gazvesine Katılan Kadın Sahabeler Kimler? Gabe Gazvesinde Kadınların Rolü Nedir?

Düşman gizliden ve aniden saldırdığından dolayı Gâbe Gazvesi’nde hanımlar yer almamıştır. Bu savaşta yalnızca aniden baskına uğrayan Ebû Zer’in hanımı Leylâ’nın ismi geçmektedir.

İstihbarat Alanında Bilgi Taşımak

Rivayetlerde yalnızca Ebû Zer elGifârî’nin eşi Leylâ’nın adı geçmekte ve istihbarat alanında yapmış olduğu katkılardan söz edilmektedir. Hz. Peygamber Medine’de bulunmadığında hanımlardan bilgi alsa da Ebû Zer’in hanımı Leylâ düşmandan Müslümanlara bilgi aktarmıştır.

Ebû Zer elGifârî’nin eşi Leylâ bu gazve esnasında kaçırıldığından dolayı düşman elinde günlerce kalmış ve orada sorguya çekilmişti. Leylâ sorgulardan birinde kaçmayı başarmış ve bir deve ile Medine’ye varmıştır. Onu kaçıranlarla ilgili haberleri ve tehditleri Hz. Peygamber’e anlatarak düşman ve onlardan gelebilecek tehlikeler hakkında Müslümanları bilgilendirmiştir. Aynı zamanda Leylâ düşmanın elinden ve işkencesinden kurtulup Medine’ye onu getiren deveyi Allah yolunda kurban etmek istediğini söylemiş, fakat Hz. Peygamber, deve kendisinin olmadığı için sahip olmadığı bir malın adağının olmayacağını söyleyerek buna engel olmuştur.

Umut Güner Kimdir