Gayb nedir? Allah gaybı bilir mi? Gaybı kimler bilebilir? Allahtan başka gaybı bilen var mı?

cami kilise inançlar dinler tarihi

Gayb, görünmesi ya da bilinmesi mümkün olmayan varlık alanını ifade etmek için kullanılan bir terimdir. Dolayısıyla akıl ve duyular yoluyla gayb konusunda bilgi edinmek mümkün değildir. Buna rağmen insanlar genelde bilinmeyen ve duyu yoluyla bilgi edinilemeyen şeylere karşı hep ilgi duymuşlardır. Kur’an’da gaybı yalnızca Allah’ın bildiği çok açık bir şekilde ifade edilmiştir. Göklerin de yerin de gaybının bilgisi sadece Allah’a aittir. Allah vahiy yoluyla bildirmedikçe nebi ve resullerin de gaybı bilmeleri söz konusu değildir. Hatta ayetlerde açık bir biçimde peygamberlerimizden gayba dair haberler isteyenlere Allah bunları vahiy yoluyla bildirmedikçe kendisinin bunlar hakkında bilgi sahibi olmasının mümkün olmadığı hatırlatılır.

Gayb sadece gelecekle ilgili değil, hem içinde bulunulan an hem de geçmişle ilgilidir. Kur’an’da geçmiş toplumlardan verilen haberler de gayb bilgisidir. Kur’an bazen Hz. Aişe’ye atılan zina iftirasında olduğu gibi yaşanılan andaki olayların gerçek yönünü ortaya koyarak insanların hakkında bilgi sahibi olmadıkları konulara açıklık getirerek gaybi bilgiden haberler verir. Bazen de yakın bir gelecekte Rumların (Perslere karşı) galip geleceğini bildirdiği9ya da Mekke’nin fethedileceğini müjdelediği ayetlerde görüldüğü gibi gelecekten de gayb haberleri verir. Aynı zamanda ahiretle ilgili haberler de gayb haberleridir. Allah ayetleri ile bildirmeden bunların bilinmesi mümkün değildir.

Emre Dorman