Gıybet etmek günah mı? Dedikodu yapmak günah mı? Dedikodunun hükmü nedir?

Ayetten de görüldüğü gibi Allah her konuda gerçek bilgiye sahip olunmasını istemektedir. Zannederek hatalı bir şekilde haksız yere insanlara çeşitli yakıştırmalarda bulunmak ve insanların ayıplarını ortaya çıkarmak için çalışmak yasaklanmıştır. Yine insanların arkasından olur olmaz şekilde konuşmak, inananların arasını bozacak türlü söz ve fiillerde bulunmak da yasaklanmıştır. Zanda bulunduğunuz bir kişiye yaptığınız yakıştırmada yanılıyor ve bu yüzden günaha giriyor olabilirsiniz. Ayetlerde: “Zan, gerçek adına hiçbir şey ifade etmez” (10/36) buyrulmakta ve

inanan birinin açık delil üzerine hareket etmesi gerektiği söylenmektedir. İnsanlar hakkında gıybet etmeyi: “Sizden biri, ölmüş kardeşinin etini yemek ister mi?” (49/12) şeklinde oldukça çarpıcı bir benzetme ile kınayan ayetler inananları gıybet etmekten ve zanda bulunmaktan men etmektedir. Ben kimsenin yüzüne söylemeyeceğim şeyi arkasından da söylemem gibi sözlerle insanlar hakkında ağzına geleni söyleyip saydırmak da örnek bir inanana yakışacak tavır değildir. İnsanların yüzlerine kabahatlerini saydırmanız sizi değil kibrinizi büyütür. Samimi bir inanan ise inanan kardeşinin kabahatlerini örten, ona hayırlı tavsiye ve öğütlerde bulunan kişidir.

Ey iman edenler! Zandan çok sakının! Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Sinsi casuslar gibi ayıp aramayın! Gıybet ederek biriniz ötekini arkasından çekiştirmesin!

Hucurat Suresi Ayet 12