amerika gazete oku en yeni haberler teknoloji haberleri

Hafsa bint Ömer kimdir? Hafsa bint Ömer hayatı, kişiliği ve tarihi! Peygamberimizin eşi Hafsa!

Hz. Peygamber (s.a.s.) Efendimizin pak ve kıymetli eşlerinden olan Hz. Hafsa (r.anhümâ) dır. Aşere-i Mübeşşere’den olmasının yanında sahâbînin büyüklerinden olan ikinci halife Hz. Ebû Hafs Ömer b. el-Hattâb b. Nüfeyl b. Abduluzza’nın (r.a.) kızıdır. Abdullah ile aynı anneden doğma olup anneleri de Osman b. Maz’un’un kardeşi olan Zeyneb’tir. Hafsa öncesinde Habeş’e ilk hicret edenlerden olan Huneys b. Huzâfe b. Kays el-Kureşî es-Sehmî ile evliydi. Habeş diyarından ikisi beraber Medine’ye geldiler. Ve Huneys de Bedir gazvesine katılanlardandı. Gazaların birinde aldığı yaranının tesiriyle Huneys vefat etmiş ve Hafsa da bu şekilde dul kalmıştır. Peder-i alileri (değerli babaları) Hz. Osman b. Affân’a gelip “İsterseniz size Hafsa’yı nikahlayayım!” diyerek ona teklifte bulunsa da Hz. Osman böyle bir niyeti olmadığını beyan ederek özür diledi. Bu olaydan sonra ise Hz. Ebû Bekir es-Sıddîk’a böyle bir teklifte bulunsa da Hz. Ebû Bekir de bu teklife olumlu bir cevap vermedi. Hz. Ömer bu hadîseye çok üzülmüş ve teessüf ederek Hz. Peygamber’e (s.a.s.) bu olaydan şikayet etmişti. Cenâb-ı risâletpenâhi de “Hafsa’yı Osman’dan daha hayırlı biriyle evlendireceksin, Osman da

Hafsa’dan daha hayırlı biriyle evlenecek” dedi. Bunun üzerine Hz. Hafsa Zevcât-ı Tâhire’nin arasına girdi. Hz. Osman da Hz. Ümmü Külsüm ile evlendi. Hz. Hafsa bir vakit Resûl-i Ekrem tarafından boşansa da Hz. Ömer bu durumdan çok fazla üzüldüğünden onunla yeniden evlendi. Hz. Ömer vefat ettiğinde Hz. Hafsa’ya onlar daha irtihal ettikleri vakit erkek kardeşleri olan Abdullah’a vaziyet etmişlerdir. Hz. Hafsa Hz. Peygamber’e eş olmakla şereflendikten sonra Hz. Ebû Bekir, Hz. Ömer’e “Ya Ömer! Hafsa’yı bana teklif ettiğinde cevap vermemiştim. Bunun sebebi ise Resûl-i Ekrem’in onunla evlenme düşüncesinde olmasıydı, ben bunu bilirdim. Hz. Peygamber’in sırrını ifşa etmek istemediğimden sizlere cevap vermemeye mecbur oldum. Eğer ki Hz. Peygamber’in böyle bir niyeti olmasaydı elbette teklifini kabul ederdim” demiş ve kendisinden özür dilemişti. Hz. Hafsa çok ibadet eden, çok iffetli bir kadındı ve yazı yazmayı bilirdi. Altmış yaşındayken hicretin yahut 45. yılında vefat etti. kendisinden altmış hadîs-i şerîf rivayet edilmiştir.