Haram yemek nedir? Haram yemek günah mı? Haramın hükmü nedir? İslam’da haram nedir?

Kur’ân ayetleri inananların temiz ve helal rızıkları temin etmeleri ve haksız kazançtan uzak durmaları gerektiğini söyler (2/188). Ayetlerde inkârcıların bir özelliği olarak: “Yalana iyice kulak verirler, haramı tıkabasa yerler.” (5/42) denilmekte ve “Allah’ın size helal ve temiz olarak verdiği rızıklardan yiyin.” (5/88) buyrularak da rızkın temiz ve helal olması gerektiğine dikkat çekilmektedir. Haram yollarla elde edilen malın ne bu dünyada ne de âhirette bir faydası olur. Meşru olmayan yollardan elde edilen mal ve imkânların âhirette hesabının verilmesi mümkün olmadığı gibi her ne kadar bu dünyada çeşitli açılardan faydalanıldığı zannedilse de haram bulaşan maldan her iki dünyada da hayır görülmeyecektir.

Onların birçoğunun günahta, düşmanlıkta, haram yemede yarıştıklarını görürsün. Ne kötüdür o yapmakta oldukları.

Maide Suresi Ayet 62