Matematik Fizik Kimya Biyoloji Formül Teori

Harrod Domar Büyüme Modeli

Herhangi bir gelişme için gerekli olan temel kalkınma stratejilerinden biri, ekonomik büyümeyi hızlandıracak yeterli yatırımın yaratılması için yerli ve yabancı tasarrufların seferberliğiydi. Daha fazla yatırımın daha fazla büyümeye yol açtığı ekonomik mekanizma Harrod-Domar büyüme modeli olarak tanımlanmaktadır ve bugün AK modeli olarak adlandırılır, çünkü sermaye stoku K’nın sabit bir terim olan A ile çarpımı tarafından verilen çıktıya sahip doğrusal bir üretim fonksiyonuna dayanmaktadır. Harrod-Domar büyüme modeline göre, ekonomiler büyümek için tasarruf ve yatırım yapmalıdır. Çünkü ne kadar tasarruf ve yatırım yaparlarsa o kadar hızlı büyümektedir.

Büşra Karakuzu