Hatim ne demek? Hatim anlamı nedir?

Kâbe’nin şimâl (kuzey) duvarı hizâsında yarım dâire şeklindeki duvarcık ile Kâbe-i muazzama arasında kalan yer.

İsmâil aleyhisselâmın ve annesi hazret-i Hacer’in kabri, Hatîm’dedir. (Alâüddîn-i Haskefî)

Tavâf  ederken  (Kâbe’nin  etrâfında  dolaşırken)  Hatîm  duvarının  dışından  dolaşılır.

Mescid-i Harâm’da (Kâbe avlusunda) kılınan namazların en kıymetlisi (sevâbı en çok olanı),

Hatîm’de kılınan namazdır. (İbn-i Âbidîn)