Henry Wallace Siyasi Hayatı – Amerika Tarihi

 İlerici Parti, eski bir tarım bakanı ve Franklin Roosevelt’in başkan yardımcısı olan Henry Wallace’yi 1948’de aday göstererek kendi kendini yeniden icat etti. Kısa bir süre de Harry Truman’ın ticaret bakanlığını yapmış olan Wallace, Başkan’ın Sovyetler Birliği karşısındaki kararlı tutumuna muhalefet ettiği için görevden alınmıştı. 1948’de Soğuk Savaş’a, Marshall Planı’na ve büyük iş çevrelerine karşı bir kampanya yürüttü. Bunlara ek olarak, siyahlara ve kadınlara karşı uygulanan ayırımcılığa son verilmesini, asgari ücret saptanmasını ve Temsilciler Meclisi’nin Amerika Karşıtı Faaliyetler Komite’sinin dağıtılmasını savundu. Kendisini destekleyen A.B.D. Komünist Partisi’ni reddetmediği için çekiciliğini yitirdi ve halk oyunun ancak yüzde 2,4’ünü alabildi.