din kuran islam diyanet

Hilal farklı yerlerde farklı zamanlarda doğduğunda insanlar nasıl oruç tutacaklar?

Doğru olan şey, bu konuda ru’yete güvenmektir, metaliin ihtilafına (yani hilalin farklı yerlerde farklı zamanlarda görülmesine) itibar etmemektir. Çünkü Peygamber Sallallahu aleyhi vesellem ru’yete dayanmayı emretmiş ve bu konuda ayrıntıya girmemiştir. Bu emir, Peygamberden Sallallahu aleyhi vesellem sağlam bir rivayetle gelen şu hadisi şerifte geçmektedir: “Hilali gördüğünüz zaman oruç tutunuz, hilali gördüğünüz zaman bayram ediniz. Hava kapalı olup da hilali göremezseniz sayıyı otuza tamamlayınız.” Bu hadisi Buhari ve Müslim birlikte rivayet etmişlerdir. Peygamber Sallallahu aleyhi vesellem bir başka sözünde şöyle buyurmuştur: “Hilali görmedikçe veya sayıyı tamamlamadıkça oruç tutmayınız, yine hilali görmedikçe veya sayıyı tamamlamadıkça bayram etmeyiniz.” Bu anlamda daha pek çok hadis vardır. Peygamber Sallallahu aleyhi vesellem bildiği halde metaliin ihtilafına (hilalin farklı yer ve zamanlarda görülmesine) işaret etmemiştir. İlim adamlarından bir grup, hilal farklı yerlerde, farklı zamanlarda görüldüğü zaman her beldenin kendi gördüğüyle amel edeceği görüşündedir. İbnu Abbas’tan gelen şu haberi delil getirdiler: İbnu Abbas Şam halkının ru’yetiyle amel etmedi. Kendisi Medine’de bulunuyordu. Şamlılar Muaviye zamanında bir cuma gecesi hilali gördüler ve bununla oruca başladılar. Medineliler ise hilali ancak cumartesi gecesi gördüler. Kureyb, Şamlıların hilali cuma gecesi gördüğünü ve o gece oruca başladığını haber verdiği zaman İbnu Abbas Radıyallahu anh dedi ki: Biz hilali cumartesi gecesi gördük. Biz daima hilali gördüğümüz zaman oruç tutarız veya sayıyı tamamlarız. O, Peygamberin Sallallahu aleyhi vesellem: “Hilali gördüğünüz zaman oruç tutun ve hilali gördüğünüz zaman bayram edin” sözünü delil getirdi. Bu görüş kuvvetli bir görüştür. Suudi Arabistan ülkesi Büyük Alimler Heyeti Meclisinin Üyeleri delillerin arasını birleştirerek bu görüşe ulaşmıştır. Başarının sahibi Allah’tır.