amerika gazete oku en yeni haberler teknoloji haberleri

Hubbi Hatun kimdir? Hubbi Hatun hayatı ve eserleri!

Osmanlı şairlerinin en meşhurlarından olan Âişe’dir. Osmanlılar arasında muteber olan şairler Mühesti ve Zeyneb gibi kadınlar olup hatta bazı yerlerden bunu tercih edenler bulunmaktadır. Aslen Amasya şehrinden olup kocası Şemsi Çelebi isimli kişi Sultan II. Selim’in şehzâdeliği esnasında hocası olmak münasebetiyle Hübbi Hatun sarayda ve özellikle Sultan Selim’in huzurunda tam bir nüfuz ve itibar kazanmış ve Sultanın nedimesi olmuştu. Asrın alimlerinden ve şairlerinden olan Mehmet Vusuli (Molla Çelebi) isimli kişi buna damat olduktan sonra rütbesi yükselerek ta İstanbul kazasına kadar yükseltilmiş idi. Şiirleri pek latif olup gazelleri, kasideleri ve mesnevileri vardır. “Hurşid ve Cemşid” başlıklı üç bin beyitten fazla şiirleri içeren bir manzume de yazmıştır.

Samer Yayınları
Rızaeddin Fahreddin – Ahmet Acarlıoğlu