Huruf-ı Mukattaa nedir? Huruf-ı Mukattaa anlamı nedir? Mukataa harfleri neler?

Herhangi bir konuda hitap ettiği kitlenin dikkatini çekmek için Kur’anı Kerim’de bazı surelerin başında yer alan Elif, Lam, Mim, YaSin, Nûn gibi harf veya harfler grubu. Mukattaa harfleri Kur’anı Kerim’de yirmi dokuz surenin başında bulunmaktadır. Tamamı on dört harften meydana gelir. Bu tür harflerin kullanımı Kur’anı Kerim’in indiği döneme ait bir dil özelliğidir. Araplar İslam öncesi şiir ve nesirde bu tür harfleri kullanırlardı. O dönemin ünlü şair ve edebiyatçıları bunların anlamlarını sorma gereği duymamışlardı. Zamanla şiir ve nesirde bu harflerle başlama geleneği kaybolunca insanlar kendi görüşleri doğrultusunda değişik anlamlar yüklemişlerdir.