Hz. Muhammed son peygamber midir? | Ansiklopedi

Hz. Muhammed son peygamber midir?

teravih mukabele ramazan oruç tutmak

Hz. Muhammed, Allah’ın insanlığa doğru yolu göstermek için gönderdiği rehberlerin sonuncusudur. Rabbimiz Kur’an’da bunu bize açık olarak ifade eder: “Muhammed sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat o Allah’ın Resûlü ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkıyla bilendir.” Bu ayet Hz. Muhammed ile peygamberliğin sonlandırıldığını­ ifade eder. Bu ayette Hz. Muhammed’in peygamberlerin sonuncusu olduğunu ifade etmek için, Rabbimizin tercih ettiği “hâtem” kelimesi, aynı zamanda mühür anlamına gelir. Mühür bir işi, mektubu, fermanı vs. yazıp bitirdikten sonra kapatıp sonlandırmak için kullanılır. Bir şeyin mühürlenmesi ile o işlem tamamlanmış olur. Dolayısıyla Hz. Muhammed, hem peygamberlerin sonuncusu, hem de peygamberliği sona erdiren, aynı zamanda diğer bütün peygamberleri onaylayan ilahî bir mühürdür.