II. Selim (1566-1574) ve III. Murad (1574-1595) Devirleri Tarihi

Yükselme döneminin padişahlarını aratmakla beraber devrin Sadrazamı Sokullu Mehmed Paşa’nın varlığı bu iki hükümdar zamanında da devletin büyüklüğünü devam ettirdi. Kanunî’nin son Sadrazamı Sokullu, ölüm tarihi olan 1579 yılına kadar makamında bırakıldı. Bu devirde yapılan fetihleri şöyle sıralayabiliriz:

1568 tarihinde Piyale Paşa komutasındaki Türk donanması Sakız Adası’nı Osmanlı topraklarına kattı. Yine aynı yıl Özdemiroğlu Osman Paşa ve daha sonra O’nun yerine atanan Koca Sinan Paşa tarafından Yemen toprakları ülkeye katıldı. Lala Mustafa komutasındaki donanma 1570 yılında Kıbrıs’a çıktı. Bir yıllık bir kuşatmadan sonra 1571 yılında Kıbrıs fethedildi. Kıbrıs’ı kurtarmak isteyen Don Juan komutasındaki bir Haçlı donanması Müezzinzâde Ali Paşa yönetimindeki Türk donanmasını Ġnebahtı Körfezi’nde baskına uğratarak yaktı. Bu savaştan yalnızca Uluç Ali Reis kurtulabildi. Sokullu Uluç Ali Reis’e Vezirlik vererek Kaptan-ı Deryalığa atadı. Kılıç Ali Paşa olarak tarihe geçen bu Türk denizcisi kısa zamanda İnebahtı yenilgisinin acısını unutturdu. 1574 yılında Kaptan-ı Derya Kılıç Ali Paşa ile Koca Sinan Paşa Tunus’u fethettiler. 1577 yılında Cezayir Beylerbeyi Ramazan Paşa Portekizliler üzerine yürüyerek Vâdi’s-sebil Savaşı’nda onları yendi ve Fas Sultanlığı Osmanlı himayesine alındı. Daha sonra Lehistan taht kavgalarına da karışan Türk Devleti, burada Türk yanlısı Baturu ĠĢtevan’ın Lehistan tahtına çıkmasını sağladı. Böylece 1575 yılında Lehistan da Osmanlı himayesine alınmış oldu. Sokullu ayrıca Don-Volga nehirleri arasında bir kanal açtırarak Asya Türklüğü ile bağlantı kurmak istedi. Ancak bu başarılamadı. 1579 yılında Sokullu bir deli tarafından hançerlenerek öldürüldü.