ramadan niyet sahur ibadet

İkna edici sebepler olmaksızın babası tarafından itikafa izin verilmeyen kimsenin hükmü nedir?

İtikaf sünnettir. Anababaya iyilik yapmak vaciptir. Sünnet vacibi düşürmez. Vacibe asla karşı durulmaz. Çünkü vacib sünnetten önce gelir.

Allah Teala kudsi bir hadiste şöyle buyurur: “Kulum bana farzlarla yaklaştığı şeyden daha sevimli başka bir şeyle yaklaşmadı.”

Baban sana itikafı terketmeni emrettiği ve sana muhtaç olduğu için itikafa girmemeni gerektirici şeyleri söylediği zaman bunun takdiri ve değerlendirmesi sana değil ona aittir. Çünkü senin ölçün doğru ve adil olmayabilir. Çünkü sen itikafa girmeyi arzu edersin ve onun gerekçelerini bir gerekçe olarak görmezsin. Halbuki bunlar babana göre senin itikafa girmemeni gerektirecek gerekçelerdir.

Benim sana tavsiyem itikafa girmemendir. Evet şayet baban sana itikafa girme der de bunun için herhangi bir gerekçe göstermezse bu durumda ona itaat etmen gerekmez. Çünkü kendisine karşı çıktığında ona zarar vermeyecek bir şeyde ona itaat etmek mecburiyetinde olmazsın. Bunda senin menfaatinin boşa gitmesi sözkonusudur.