İnkarcılarla ilişki nasıl olmalı? İslam’da inkar edenler ile ilgili hüküm nedir?

İnananların bir arada olmaları ve hem dünyevi hem de uhrevi konularda birbirleriyle yardımlaşıp güç birliği yapmalarının önemine dikkat çekildiği kısımlarda da görüldüğü gibi inananlar birbirlerinin dostudurlar. İnkârcılar da birbirlerinin dostudurlar. Bu yüzden inananların inkârcılarla gönül bağı kurmaları, onlarla yakın ve sıcak ilişkilerde bulunmaları yasaklanmıştır. İnkârcılarla toplumun şartlarının gerektirdiği şekilde ilişki ve mesafede bulunmak gerekir. Bunun dışında bir inananın kendisi gibi inanan kardeşleri varken inkârcılardan gönül dostu edinmesi net bir şekilde yasak edilmiştir.

İnananlar, inananları bırakıp da inkâra sapanları gönül dostu edinmesinler.

Ali İmran Suresi Ayet 28