Matematik Fizik Kimya Biyoloji Formül Teori

İnsani Kalkınma Endeksi Nedir?

İnsani Gelişme Endeksi (HDI) Eğitim, sağlık ve kişi başına ayarlanmış reel gelir ölçütlerini birleştirmeye dayanan ulusal sosyoekonomik gelişimi ölçen bir endekstir. İnsani Gelişme Endeksi (HDI), insan seçimlerinin genişletilmesinin, gelişim sonuçlarını değerlendirmek için nihai kriter olması gerektiğini vurgulamak için oluşturulmuştur. Ekonomik büyüme bu sürecin bir aracıdır, ancak kendi içinde bir son değildir. HDI, ulusal politika tercihlerini sorgulamak için de kullanılabilir, kişi başına aynı Gayri Safi Milli Gelire (HDI) sahip iki ülkenin nasıl farklı insani gelişme sonuçları verebileceğini sorarak kullanılabilir.

Yeni HDI, her bir ülkeyi üç amaç veya nihai gelişim ürününe dayanarak 0 (en düşük insani gelişme)’dan 1 (en yüksek insani gelişme) ölçeğine göre sıralamaktadır. Bu sıralamayı yaparken doğumdaki yaşam beklentisi ile ölçülen uzun ve sağlıklı bir yaşam; yetişkinler tarafından elde edilen ortalama okul eğitimi ile okul çağındaki çocuklar için beklenen okul yıllarının bir kombinasyonu ile ölçülen bilgi; ve her bir ülkenin para biriminin farklı satın alma gücü paritesi için yaşam maliyetini yansıtacak ve azalan marjinal gelir faydası varsayımı için ayarlanan kişi başına gayri safi yurtiçi hasıla ile ölçülen iyi bir yaşam standardına odaklanmaktadır. Yeni HDI’nin hesaplanmasında iki adım vardır: birincisi, üç “boyut endeksi” oluşturmak; ve ikincisi, genel Yeni İnsani Gelişme Endeksini (NHDI) oluşturmak için sonuçta ortaya çıkan endeksleri toplamaktır.

Büşra Karakuzu