İran, Tarih, Coğrafya, Kültür ve İnsan

İran İlam

Eski Elam imparatorluğunun hüküm sürüdüğü İlam bölgesi, İran’ın batısında, Irak sınırında dağlık bir bölgede yer almaktadır.

İlam petrol ve doğalgaz kaynakları bakımından zengin bir ostandır ve bölgede petrokimya fabrikası, gaz rafinerisi ve çimento fabrikası vardır. Bunun dışına mahalli düzeyde tuğla imalatı, kumaş dokumacılığı, halı ve bez üretimi yapılmaktadır. Yine de bu ostanın ekonomisi ağırlıklı olarak tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Arpa, buğday, pirinç, patates, yağlı tohumlular ve hurma bölgenin başlıca ürünleridir.

El sanatları olarak cacim ve kilim dokumacılığı, ahşap oymacılığı, bakırcılık ve çömlekçilik yaygındır. İlam ostanı, ekoturizme çok müsait bir potansiyel sunmaktadır. Bölgenin başlıca turistik yerleri evliya türbeleri, Zerdüşt tapınakları ve Sasani döneminden kalma köprüler ve bazı doğal ve tarihi yerlerdir.

Kürtlerin çoğunluğu oluşturduğu İlam’da Lurlar, Lekler, Farslar ve Araplar da yaşamaktadırlar.