amerika gazete oku en yeni haberler teknoloji haberleri

İran Kum Şehri

Tahran’ın güneyinde yer alan Kum, çöl ve yarı çöl ikliminin hakim olduğu dağlar, tepelikler ve ovalardan oluşan bir bölgedir. Düşük yağışlar ve kuru iklim nedeniyle bölge de tarımsal faaliyetler neredeyse yok denecek kadar azdır. Elburz ostanından sonra en küçük ostandır. Kum ostanında iki büyük tuz gölü vardır: Qom-Tahran otoyolundan görülebilen Havz-ı Soltan Gölü ve doğu tarafında yer alan Namak Gölü.

Ostanın merkezi ve tek şehristanı olan Kum şehri, İran’ın bir milyondan fazla nüfusu olan sekiz şehrinden biridir. Kum, Şii İslâm anlayışında dini bir merkez ve hac yeridir. İran’da dini turizm bakımından Meşhed’den sonra ikinci sırada yer almaktadır.

Dini eğitim veren medreseler yoğunluktadır ve çok sayıda yabancı öğrencinin öğrenim gördüğü bir şehirdir.

Kum ostanın ekonomisi daha çok dini turizm ve hizmetlerde yoğunlaşmaktadır. Sanayi bakımından bu bölgede küçük ölçekli porselen kaplar, metal ürünleri inşaat malzemesi, ayak- kabı, mobilya, sabun, ayna, el halısı ve ısıtıcı imalathaneler bulunmaktadır.

Madencilikte ocak taşı, kireç taşı, mavi tuz, kalker, mermer, manyezit, dolomit ve bakır en önemli madenlerdir. Ayrıca, Kum Tuz Gölünde çeşitli madenler bu-lunmaktadır.

Selefçegan Özel Ekonomik Bölgesi, Kum’da bulunmaktadır.

Tarım ve hayvancılık bakımından zayıf olan Kum da buğday, arpa, fıstık ve pa-muk yetişmektedir.

Tarihi çarşısı, Mescidi Cemkeran ve İmam Humeyni’nin evi burada ziyaret edilen önemli turistik merkezlerdir.

Kum’da Farslar, Araplar ve Azeriler nü-fus bakımından ağırlıktadırlar.

Umut Güner Kimdir