İran, Tarih, Coğrafya, Kültür ve İnsan

İran Merkezi Eyaleti

İran’ın ortalarında, Tahran’a yakın bir yerde olan bu ostan sanayinin yoğunlaştığı bir bölgedir. Bu ostan’da 37 adet organize sanayi bölgesi bulunmaktadır.

Bölgede araç ve makineler üretimi, maden ve metal sanayi, petrol ve petrokimya tesisleri en büyük sanayi dallarıdır. Ticari araç ve traktör üretimi, ilaç endüstrisi, halı imalatı ve maden sanayisi bulunmaktadır. Ayrıca, tarım makineleri ve cam imalatı vardır. Arak’taki petrol rafinerisi ülkenin benzin üretiminde ilk sırayı almaktadır.

İran’ın en büyük alüminyum fabrikası (İralco), en büyük sanayi makinaları fabrikası (Maşinsazi Erak), ortadoğu’nun en büyük vagon ve lokomotif üreticisi (Vagon Pars), Ortadoğu’nun tek yol makinesi üreticisi (Hepco), Ortadoğu’nun en büyük biçerdöver üreticisi (Kombaynsazi İran) bu bölgede bulunmaktadır.

Madencilik bakımından da zengin olan Merkezi traverten taşı, demir cevheri, kireç taşı, alüminyum ve diğer metallerde önemli bir paya sahiptir.

Üç adet Özel Ekonomik Bölge (Save, Zarandiye ve Arak) vardır.

Bu bölgenin başlıca tarım ürünleri nar ve çiçektir. Saveh şehristanı lezzetli narlarıyla ünlüdür ve her yıl Eylül ayında Save’de bir nar festivali düzenlenmektedir. Merkezi’nin Mahallat şehristanı çiçek üretiminde İran’da meşhurdur. Her yıl Mayıs ayında bir çiçek festivali vardır.

Bu bölgenin turistik yerleri arasında Arak kapalı çarşı, Mahallat gül bahçeleri, Şazend kayak tesisi, eski kaleler, kervansaraylar, konaklar, medreseler, hamamlar, kiliseler, camiler ve birkaç adet ateşkede (ateş tapınağı) yer almaktadır.

El sanatlarında halı, kilim ve cacim, give (geleneksel ayakkabı) ve bakırcılık yaygındır.

Bu ostanda Zerdüşti, Hıristiyan ve Yahudi azınlıklar vardır.