İslam’da edepsizlik nedir? İslam’da çirkin işler yapmak nedir? Kuran’da kötü işler yapmak!

Ayette geçen ‘fahşa’ kelimesi öncelikli olarak cinsel suçları kapsamakla birlikte bu kelimenin her türlü çirkinlikler olarak anlaşılması da mümkündür. İnananlara haram kılınmış çirkinliklerin inananlar arasında yayılması için uğraşan, bu çirkinliklerin yayılmasına fırsat tanıyan ve doğrudan ya da dolaylı olarak bu çirkinliklerin bir parçası olan kişilerin dünyada da âhirette de acı bir azap ile tehdit edildikleri görülmektedir. Günümüzde toplumsal yaşamın içinde yer almasının yanında özellikle internet ve kitlesel iletişim araçları yoluyla da insanları fuhuşa teşvik eden yayınlara karşı durmak ve bu gibi çirkinliklerin her türlüsüne verilecek desteklere engel olmak gerekir. İnananlara düşen bu gibi ahlâksızlıkların bir parçası olmaktan uzak durmak ve bunlara karşı mücadele etmektir. Hiç şüphesiz çirkin iş ve edepsizlikler, bireyleri ve toplumları felakete sürükler.

İnananlar içinde çirkin işlerin/edepsizliğin (fuhşun) yayılmasını isteyenler için dünyada da, âhirette de acı bir azap vardır. Allah bilir, siz bilmezsiniz.

Nur Suresi Ayet 19