İslam’da intihar etmek nedir? Kendi canına kıymanın hükmü nedir? Kuran’da kendine zarar verme nedir?

Kendi canlarınıza kıymayın/intihar etmeyin.

Haksız yere insanların canına kıymanın yasak edilmesinde olduğu gibi kişinin kendi canına kıyması da yasak edilmiştir. Şüphesiz yaşamı veren de gerektiğinde alma hakkına sahip olan da yalnız Allah’tır. Bu yüzden her ne kadar kişi canının sahibi olduğunu zannediyorsa da esasen bu can ona emanet olarak verilmiştir. Ayetten de görüldüğü gibi düşmanlık ve zulüm ile intihar günahını işleyenin cezasının ateş olacağı bildirilmektedir. Ancak psikolojik rahatsızlık içinde Allah’a karşı düşmanlık içinde olmadan intihar eden kişilerin hakkındaki hükmü yalnız Allah bilmektedir. Allah dilerse ruhsal bunalım sebebiyle kontrol dışı intihar eden kişileri affedebilir. Tüm bunların üzerinde her türlü olumsuz duruma rağmen yaşamak ve yaşayabilmek için hayata tutunmaya çalışmak güzel bir şeydir. Başa gelen sıkıntı ve belaları Allah’ın bir imtihanı sayıp bu belalar karşısında sabır göstererek Allah’ın yasak ettiği bir şeyden uzak durmanın karşılığı Allah tarafından verilecektir. Bu dünyadaki sınırlı ömrümüzde daha fazla acı çekmemek uğruna canımıza kıyıp farkında olmadan ahirette bir azap ve sıkıntı ile karşı karşıya kalabiliriz. Bu yüzden her ne durumda olunursa olunsun Allah’a sığınmak ve yalnız O’na dayanıp güvenmek gerekir.

Hiç kuşkusuz, Allah, size karşı çok merhametlidir. Kim düşmanlık ve zulümle intihar günahını işlerse onu ateşe sokacağız. Bu, Allah için çok kolaydır.

 Nisa Suresi Ayet 2930