amerika gazete oku en yeni haberler teknoloji haberleri

İslam’da tenasüh var mı? İslamiyette reenkarnasyon var mıdır? İslam ve reenkarnasyon!

İslâm’da reenkarnasyon, tenâsüh ya da ruh göçü yoktur. Kur’an âyetlerine bütüncül bakıldığında, reenkarnasyon iddialarının kesin bir dille reddedildiği görülmektedir. Âhirete iman, İslâm’ın temel rükünlerinden birisidir ve bu husus Kur’an’da sıkça tekrar edilir. Bu sebeple Kur’an’da açıkça reenkarnasyonu destekleyen âyet yoktur. Bununla birlikte Kur’an’da geçen bazı âyet ya da kullanılan mecazi lafızlara, keyfî ve mesnetsiz biçimde bâtınî anlamlar yüklenerek ve çarpıtılarak bu bâtıl inançlar desteklenmeye çalışılmaktadır.

Âyetlerin bu tarzda çarpıtılması bâtıldır ve hiçbir akıl ve izanla bağdaşmaz. Eğer reenkarnasyon düşüncesi, âhiret inancını reddetmiyorsa kabul edilebilir şeklinde yaklaşımların da tutarlılığı yoktur. Çünkü reenkarnasyon düşüncesinin özü ve temeli âhireti inkâr esasına dayanır; bu inançta gerçek anlamda âhiret, cennet ve cehennem gibi kavramlara yer yoktur. Çünkü İslâm inancında öldükten sonra diriliş âhirette olacaktır ve orada ebedî olarak sürecektir. Ölümden sonra yeni bir bedenle dünyaya dönüş kesinlikle söz konusu değildir.

Kur’an yeniden bedenlenmeyi ya da ruh göçünü kesin olarak kabul etmemekle birlikte, bu düşüncenin taraftarları bazı âyetleri istedikleri şekilde yorumlayıp çarpıtarak, reenkarnasyonu destekleyen “üstü kapalı” ifadeler bulmaktan hoşlanırlar. Bu âyetlerin bu şekilde yorumlanması, Hz. Peygamber’den bu yana var olan geleneksel yorum içinde de kendine yer bulamamıştır.

Umut Güner Kimdir