İslam’da ve Kuranda kötülük yapmak nedir? Kötülükte bulunmak nedir?

İnsanlara hayırlı işlerde yardımlaşmaları söylenirken günah ve Allah’ın sınırlarını aşmada yardımlaşmaları yasaklanır. İnsanların bir kısmı farkında olmadan başka insanlar tarafından işlenen suç ve günahların bir parçası olurlar. Ya da bazen kimileri sevdiği birini kırmamak adına onun suçuna ortak olur. Yapmayı planladığı bir kötülük ya da çirkinliği gerçekleştirmesi için ona destek olur. Oysaki inanan biri her ne sebeple olursa olsun kötülüğün bir parçası olmamalı ve bu kötülüğü yapan çok sevdiği bir yakını dahi olsa bu işte onun karşısında bulunmalıdır.

İyilik ve takva sahibi olmada yardımlaşın, günah ve sınırı aşmada yardımlaşmayın! Allah’tan korkun; çünkü Allah’ın cezası çok çetindir.

Maide Suresi Ayet 2